Kommunen protesterer mot Planktonic-tillatelse: – Tidligere kjærlighetsforhold har ikke vært godt nok ivaretatt

Nyheter
693

Trondheim-baserte Planktonic har fått tillatelse av Nordland fylkeskommune til produksjon av skipsrur i Hemnes kommune i Nordland. Nå møter planene motbør fra kommunen.

Tillatelsen er gitt for et produksjonsareal på 40 dekar på lokalitet Storsteinvika. Planktonic, med det statlige investeringsselskapet Investinor som største eier, skal bruke eggene fra skipsrur, som levende fôr til marin oppdrettsfisk. Mens dyrkingen av rur skal foregå på Helgeland, vil prosessering av ferdig produkt skje på Planktonics fabrikk i Trondheim.

Men denne uken vedtok kommunestyret i Hemnes å klage på vedtaket fra Nordland fylkeskommune. I innstillingen til klagesaken skriver ordfører Paul Asphaug (Sp) blant annet at:

«Påtenkte aktivitet vil, så vidt vites, ikke medføre inntekter til kommunen, ei heller nye arbeidsplasser. Næringsaktivitet innenfor kommunens grenser som kommunen ikke har noe utbytte av, er i utgangspunktet lite ønskelig. Det er verdt å nevne at kommunen gjennom tiår har latt disponere store områder til fellesskapets interesse gjennom vannkraftutbygging.»

Ifølge Avisa Hemnes, som også har omtalt klagen, opplyser Planktonic at det er ingen særbeskatning som gir kommunale inntekter, men ved tre anlegg i drift, kan det bli snakk om et par arbeidsplasser. I tillegg vurderes det å etablere en egen fabrikk for videre prosessering av ruren i området.

Frykter forurensing
Asphaug skriver videre at «kommunestyret forventer at det stilles krav om depositum, forsikring eller annen likeverdig sikkerhet for å ha midler til en eventuell opprydding etter permanent avvikling/opphør av drift på lokaliteten.»

Paul Asphaug. FOTO: Privat

Og nettopp frykten for forurensing står sentralt hos Asphaug.

– Vi har hatt forskjellige blåskjell- og åleksperimenter i kommunen, og det har vært dårlige erfaringer når det kommer til opprydding etter disse. Installasjoner har ikke blitt fjernet, sier Asphaug til iLaks.

– Tidligere kjærlighetsforhold har ikke vært godt nok ivaretatt, legger han til.

Tar selvkritikk
Forretningsutvikler og medier i Planktonic, Håvard Aakerøy, sier til iLaks at de ikke ble kontaktet i forkant av klagesaken, men han mener kommunen er i sin fulle rett til å klage.

– Men vi tror det hadde vært fornuftig å snakket med oss på forhånd før de behandlet vedtaket. Da kunne det vært unngått misforståelser, og vi kunne fått lagt frem hvordan vi ønsker å drive, sier Aakerøy til iLaks.

Aakerøy sier at selskapet har vært i kontakt med flere saksbehandlere underveis i prosessen, men ikke hatt noen formelle møter med kommunen.

– I etterpåklokskapens lys ser vi at vi burde tatt et møte med kommunen i forkant av prosessen og informert godt nok om planene våre. Dette tar vi selvkritikk på, sier Aakerøy.

Ordfører Asphaug bekrefter at han verken han eller kommunen er blitt kontaktet av selskapet. Han sier et eventuelt møte mellom partene, ville ført til at Planktonic kunne fått lagt fram planene overfor kommunestyret.

– I min verden ville det vært naturlig å tatt kontakt med kommunen for å orientere om hva prosjektet handler om. Jeg har satt meg rimelig greit inn i saken, men det er ikke alle i kommunestyret som har oversikt over hva dette konkret handler om, sier Asphaug, og legger til at han oppfatter Aakerøy og selskapet som seriøst.

Aakerøy sier til iLaks at de vil nå gå i møte med kommunen.

– Vi kommer nå til å kontakte kommunen for å få i gang en dialog, slik at vi får presentert prosjektet på en ordentlig måte, sier han.

Det synes ordfører Asphaug er positivt.

– Det er bedre sent enn aldri å ta kontakt. Men hva det resulterer i har jeg absolutt ingen formening om. Det kan selvfølgelig snu, men jeg kan ikke garantere noe, sier Asphaug.

Setter opp anlegg i neste uke
Aakerøy forteller til iLaks at de setter opp anlegget i Storsteinvika i neste uke uavhengig om klagene er behandlet eller ikke.

– Vi gjør dette på egen risiko, og det kan jo komme krav om at vi må fjerne anlegget igjen. Vi håper likevel at det ordner seg, og at man ser at Planktonic ønsker å drive på en måte som ikke er til sjenanse for lokalmiljøet, avslutter Aakerøy.

Ordføreren i Hemnes kommune sier han helst skulle sett at klagene var behandlet før Planktonic gikk i gang med arbeidet.