Klare for å investere 700 millioner i bærekraftig havbruk

Vi i havbruksnæringa står klare til å ta oppdrett og matproduksjon fra havet inn i framtida. Det betyr moderne og robuste anlegg der vi minimerer utfordringene med lakselus, rømming og alger. Akkurat nå står vi klare til å investere 700 millioner i nye teknologiske løsninger, som vil skape hundrevis av nye arbeidsplasser.

Lakseoppdrett er ei ung næring, som har vokst raskt til å bli landets nest største og viktigste eksportvare. Vi har løst mange av utfordringene i næringa underveis, men ikke alle. Her i Astafjorden ble vi i fjor rammet av en stor tragedie. Store mengder farlige alger strømmet innover fjorden og tok livet av over fire millioner laks. Dette var den største algeoppblomstringen på 25 år og den kom svært fort og uventet. Dette rammer ikke bare økonomien i regionen, men også fiskevelferden, som vi er svært opptatt av.

Mange private selskaper i havbruket investerer nå mange millioner kroner i utvikling av helt ny teknologi. Dette gjør vi helt på egen kjøl, for å unngå slike hendelser som i Astafjorden i framtida. Men vi gjør det også for å unngå problemer knyttet til lakselus og rømming. Det vil være bra for fiskevelferden, bra for miljøet og bra for økonomien.

Konseptet vi i Astafjord Ocean Salmon har utviklet, har vi kalt ØyMerd. Det er en mye mer robust konstruksjon enn det vi er vant til å se i norske farvann. ØyMerd er utviklet sammen med og av landets fremste miljø for offshore betongkonstruksjoner. Og vi vet at norsk kompetanse er verdensledende på akkurat dette. Det har mange års erfaring fra krevende farvann dokumentert.

ØyMerd tåler svært høye bølger og er spesielt designet for å hindre isdannelse. Vi henter vannet fra dybder der det normalt ikke finnes lus og alger. Og selve konstruksjonen er laget av svært motstandsdyktig betong. Dette betyr også at anlegget vil være mye sikrere mot rømming. Videre vil det gi verdiskaping og lakseproduksjon i distrikter og områder som i dag har for krevende farvann til tradisjonell oppdrett.

Det har så langt kostet 20 millioner kroner å utvikle dette nye konseptet, som vil være med å bringe det norske havbruket inn i en ny og bærekraftig framtid. 15.000 ingeniør- og forskertimer har gått med til å skape en løsning, som Det Norske Veritas har utstedt såkalt Approval In Principle for. Dersom ikke verdens fremste og ledende offshore-ekspertise klarer dette, hvem skulle klare det da?

I havbruket er vi særdeles opptatt av utvikling og nye løsninger. Vi ønsker å forplikte oss til å bidra til vår del av FNs bærekraftsmål. Nettopp derfor har vi investert så tungt de siste årene i framtida. Verden trenger mer sunn mat. Bare tre prosent av verdens matleveranser kommer fra havet. Den neste veksten kan ikke komme fra land. Den må komme fra konsepter som ØyMerd.

Og akkurat nå som mange næringer er hardt rammet av korona-konsekvensene, er det desto viktigere med framtidsrettede tiltak som får umiddelbar effekt for økonomien og bygger opp det norske samfunnet.

I media har Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge uttalt følgende: «Hele verdensøkonomien er i en tornerosesøvn på grunn av korona. Det er klokt av statsministeren å ta initiativ til en oppvåkningsplan. Vi trenger noen ganske kraftige spark for å komme i gang igjen».

Dette er vi helt samstemte i. ØyMerd skal bygges i sin helhet i Norge og vil få store ringvirkninger langs kysten vår, i en rekke næringer.

ØyMerd har dessverre fått avslag hos Fiskeridirektoratet. Vi ber ikke om økonomisk støtte, bare tillatelse til å ta i bruk dette nye, vel fundamenterte og dokumenterte konseptet. Saken er nå til behandling i departementet. Vi håper og tror at departementet ser det samme som oss, nemlig at fremtidens havbruk må baseres på langsiktige, trygge og nye løsninger som ØyMerd.

Vi er klare til å investere i framtida. Nå.

Illustrasjon av ØyMerd sammenlignet med et konvensjonelt anlegg.