Denne skal koste 700 millioner kroner: – Det er en tryggere offshore-konstruksjon enn mange i Nordsjøen

Nyheter
2245

Astafjord Ocean Salmon (AOS), eid av Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks, venter ennå på en avklaring rundt søknaden om utviklingstillatelser for konseptet «Øymerd».

AOS fikk i november 2018 avslag på søknad om åtte utviklingstillatelser for «Øymerd», og vedtaket ble påklaget.

Konseptet «Øymerd» består av tre gigantiske merder med betongramme, samlet til en trekant med 132 meter lange sider. Teknologien er hentet fra offshorebransjen, og målet er å drive havbruk på mer eksponerte lokaliteter. Offshore-konstruksjonen skal bygges av Kværner og teknologiselskapet Bemlotek, før den slepes nordover til Harstad.

Mens det tidligere har blitt kommunisert at konseptet har en prislapp på en halv milliard kroner, sies det nå at «Øymerd» vil koste 700 millioner kroner.

Ifølge Bemlotek vil «Øymerd» kunne utløse over 500 årsverk i tilknytning til planlegging, bygging og oppdrag til underleverandører.

– Dette er et viktig pilotprosjekt for oss. Vi har brukt all kunnskap vi har utviklet om offshore-konstruksjoner i betong, og egenskapene til ØyMerd var bedre enn de teoretiske beregningene vi hadde gjort. Det er en tryggere konstruksjon enn mange i Nordsjøen, hevder styreleder Kåre Olavson Hæreid i Bemlotek overfor TV2.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sier til TV-kanalen at en avgjørelse rundt ankesaken til AOS vil komme om kort tid.