KB-gruppen utvider: – Vårt mål er å være det beste serviceselskapet på dypdrift

Nyheter
0

Med to nye dykkerbåter, og en tredobling av mannskapet, skal KB-gruppen i Rørvik dele sin kompetanse på dypdriftservice.

Dykkerselskapet, som tidligere i år ble en del av Smir-konsernet, investerer nå i to nye båter for å møte et voksende behov for dykker- og servicetjenester på dypdrift. Det skriver KB-gruppen i en pressemelding.

– Vårt mål er å være det beste serviceselskapet på dypdrift i landet. For å møte den økende interessen for denne driftsformen, trenger vi også langt flere yrkesdykkere. I dag er vi 15 ansatte, men skal nå utvide til rundt 40, sier Are Brekk, daglig leder for Smir-konsernets rederivirksomhet.

Øker kapasiteten
KB-gruppen har kjøpt to moderne hurtiggående båter som har alle de egenskapene hva gjelder utforming, sjøegenskaper og teknisk utstyr som dykkernestor og forretningsutvikler Ola Krystad mener trengs for å befeste posisjonen i markedet. Nå ser han etter yrkesdykkerne som ønsker å være en del av satsningen på dypdrift.

Flere av de store lakseoppdretterne i Norge har investert i nedsenkbar merdteknologi. Her er en av løsningene som blant annet Lerøy ser på. Illustrasjon: AKVA Group

I løpet av 2024 vil en stadig større andel av oppdrettslaksen bli produsert i nedsenkbare teknologier, skriver KB-gruppen.

Les også: En tredjedel av Lerøy-laksen går skjermet innen utgangen av 2024

– I dypdrift er det avgjørende å holde fisken nedsenket gjennom hele produksjonstiden etter utsett i sjøen og fram til fisken skal slaktes, for å unngå at fisken heves opp i vannsøylen der lusa lever. Det stiller andre krav til service- og vedlikeholdsarbeidet enn i tradisjonell overflatedrift. Alt skal skje langt nede i sjøen, forklarer Krystad.

25 nye dykkere
– De erfaringene vi har fra dypdrift vil være viktige for alle som investerer og ønsker å kopiere resultatene til de beste norske pionerene på dypdrift. Vi investerer nå for at så mange som mulig skal lykkes, sier Krystad.

De rundt 25 nye dykkerne som nå skal ansettes, skal gjennom KB-skolens dykkersertifiseringsordning, og vil med det få spisskompetanse innenfor fagfeltet.

– Vi har ikke et mål om å bli det største serviceselskapet, men vi kan bli det innenfor noen segmenter, kommenterer daglig leder Are Brekk.

Les også: – Kan sette to tykke streker under at man reduserer lusepåslaget dramatisk ved å gå i dypet