En tredjedel av Lerøy-laksen går skjermet innen utgangen av 2024

Nyheter
0

Lerøy satser på skjermet teknologi – og ørret.

– Vi investerer mye i dette, og tror virkelig dette er veien å gå, sier Henning Beltestad, foran fire bilder av nedsenkede og delvis lukkede merder.

I dag skal nær 20 prosent av Lerøys lakseoppdrett foregå i skjermede løsninger. Innen året er omme ønsker selskapet å ha 30-35 prosent av laksen i nedsenkbare eller semi-lukkede løsninger.

Ingen quick-fix
Lerøys konsernsjef forteller fra scenen på NASF (North Atlantic Seafood Forum) at de har kommet lengst med satsingen på nedsenkbare merder, men at de også jobber videre med tre ulike løsninger for semi-lukket drift.

Lerøy jobber med både nedsenkbare og semi-lukkede løsninger. Foto: Tina Totland Jenssen

– Vi investerte 200 millioner kroner i fjor, og vil fortsette å investere i ny teknologi, sier Beltestad.

Cirka 500 millioner kroner i capex (kapitalutgifter) gjenstår for å nå målet om 30-35 prosent skjermet drift innen utgangen av 2024.

Lerøy har også satset stort på forbedringer innen genetikk, rogn og smolt. Dette forventer de å se resultatene av allerede nå – med nær full effekt innen 2025, forteller Beltestad.

– Det er ingen «quick fix». Ting tar tid, men vi er sikre på at vi vil se resultater snart. Vi forventer at dette vil gi høyere vekst i sjøen.

50 prosent ørret
Videre forteller Beltestad at Lerøy går fra et volum med rundt 60/40 fordeling av henholdsvis laks og ørret – til å satse større på sistnevnte. I 2025 har Lerøy mål om at ørret skal utgjøre halvparten av slaktevolumet.

Lerøy-CEO Henning Beltestad. Foto: Tina Totland Jenssen

– Ørreten gjør det veldig bra i sjøfasen, sier han.

Og trekker frem at det er billigere å produsere ørret enn laks – for Lerøy skal det de siste fem årene i gjennomsnitt være snakk om tolv kroner spart i slaktekostnader per kilo.

– Det er et fantastisk produkt som markedet vil ha mer av. Vi ønsker å produsere høyere volumer, så vi kan levere mer ørret til markedet. Vi går opp til 75.000 tonn i 2025, der  halvparten vil være ørret, sier Beltestad.