– Jeg vil karakterisere det som full seier for oss

Nyheter
646

Glede hos både Sjømatbedriftene og en hytteferierende fiskeriminister etter at ESA ikke åpner sak mot Norges eksportforbud av produksjonsfisk med synlige sår og skader.

Søndag skrev iLaks at Danish Seafood Association nådde ikke fram med klagen mot det norske eksportforbudet for produksjonsfisk hos EFTAs overvåkingsorgan, ESA.

Internal Market Affairs Directorate, som behandlet saken i ESA, åpnet likevel for å gjenoppta saken dersom det kommer endringer i EØS- eller EU-loven.

«Nyter stillheten på hytta før hyttegrenda våkner til liv for alvor. Kan lese på iLaks at ESA ikke åpner sak i det omtalte eksportforbudet av produksjonsfisk med synlige sår og skader ( som har vært i 23 år) da dette ligger utenfor EØS avtalens virkeområde. Dette var gledelig, selv om det ikke var veldig overraskende. Det er viktig å sikre omdømmet til næringen på en god måte. Det er både landet, og ikke minst næringen selv best tjent med i det lange løp», skriver fiskeriminister Harald T. Nesvik på sine Facebook-sider mandag morgen.

Også administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene er svært glad for avgjørelsen til ESA.

Allerede i august i fjor uttrykte Eriksson bekymring bekymring over at Mattilsynet ønsker å endre prod-reglementet slik at produksjonsfisk ikke trenger å bearbeides i Norge. Han ble senere beroliget av fiskeriministeren, som lovet å ikke fjerne bestemmelsen knyttet til eksport av produksjonsfisk.

Eriksson sier Sjømatbedriftene hele tiden har påpekt at bestemmelsen det siktes til i kvalitetsforskriften ikke er omhandlet av EØS-avtalen, og at presiseringen i forskriften som statsråden har innført er helt i tråd med hvordan man har praktisert eksportforbudet av produksjonsfisk helt fra innføringen av EØS-avtalen.

– Vi har jobbet hardt og målbevisst med den. Dette handler først og fremst om å sikre at norsk laks har den kvaliteten den skal ha for både og sikre og bygge vårt omdømme fremover. Det at Fiskeriministeren så raskt fulgte opp vårt forslag og iverksatte endringer er vi svært glade for. Det at EFTAS overvåkningsorgan har slått fast at dette ikke er strid med noen av de relevante bestemmelsene i EØS-avtalen, vil jeg karakterisere som en full seier for oss. Den måten vi har jobbet hardt og målrettet på i denne saken basert på de henvendelsene vi mottok fra våre medlemsbedrifter. Vi har med dette nådd frem, og saken er i denne om gang avsluttet, skriver Eriksson i en e-post til iLaks.

Han skriver videre det er som forventet fra Sjømatbedriftenes side at klagen ikke nådde frem.

– Vi har hele tiden ment at våre danske venner har hatt en dårlig sak, og vi har følt oss trygg på at statsråden har kvalitetssikret Norges forpliktelser til EØS-avtalen før han endret § 12 i kvalitetsforskriften. Beslutningen fra EFTAS overvåkningsorgan viser at så har vært tilfellet, skriver Eriksson.