– Jeg vil ikke fjerne dagens bestemmelse knyttet til eksport av produksjonsfisk

Nyheter
2663

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik beroliger Robert Eriksson og Sjømatbedriftene.

Mandag uttrykte administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, bekymring over at Mattilsynet ønsker å endre prod-reglementet slik at produksjonsfisk ikke trenger å bearbeides i Norge. 

Fakta

Laks splittes inn i tre kvalitetsklasser: Superior, ordinær eller produksjonsfisk basert på utvendig bedømmelse.

– Skulle det stemme at Mattilsynet sysler med et slikt forslag, og skulle de få gjennomslag for noe slikt så vil det bety takk og farvel for mange norske foredlingsbedrifter, sa Eriksson.

Han sa også at han hadde en klar forventing om at landets nye fiskeriminister Harald Tom Nesvik skal stoppe forslaget.

Beholder dagens bestemmelse
Nå svarer Nesvik gjennom sin kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel.

– Jeg registrerer at Robert Eriksson i Sjømatbedriftene er bekymret for at vi skal åpne for å sende produksjonsfisk ut av landet, og med det hekte kroken på døra for mange virksomheter. Fra min side – etter vel to uker som fiskeriminister – har jeg gjort det veldig klart at det å sikre norske arbeidsplasser og høy kvalitet på fisken som omsettes er en topp prioritet, sier Nesvik til iLaks.

Han sier at de nå vurderer innspill fra Mattilsynet til endring av fiskekvalitetsforskriften.

– Dette er et svært viktig arbeid for nettopp å sikre kvaliteten. Den skal selvsagt ut på ordinær høring nå til høsten så næringen skal få sagt sitt – men jeg kan nok allerede nå avsløre at jeg ikke vil fjerne dagens bestemmelse knyttet til eksport av produksjonsfisk, nettopp på grunn av kvalitetshensyn og norske arbeidsplasser, sier Nesvik.

– En handlingens mann
Løftet fra fiskeriministeren gleder naturligvis Robert Eriksson. Han sier Nesvik fremstår som «en handlingens mann».

– Jeg er utrolig lettet og glad for de klare signalene fra statsråden om at han ikke vil endre dagens bestemmelse knyttet til eksport av produksjonsfisk. Her vil han få tommelen opp og klapp på skulderen fra foredlingsbedriftene langs hele kysten, sier Eriksson og fortsetter:

-Vi i Sjømatbedriftene er svært tilfreds over at statsråden har fanen så høyt hevet når det gjelder både kvalitetshensyn og hensynet til norske arbeidsplasser i foredlingsindustrien.