– Jeg var ikke helt mentalt forberedt på at jeg skulle inn i kommunestyret

Nyheter
0

I landets mest desentraliserte kommune, Lurøy, er man i innspurten til kommunevalget.

Øysamfunnet på Helgelandskysten, vest for Mo i Rana, huser oppdrettsselskapene Nova Sea, Lovundlaks og Kvarøy Fiskeoppdrett. Produksjonsleder og medeier i Kvarøy Fiskeoppdrett, Gjermund Olsen, har lagt bak seg en periode i kommunestyret. Han har representert Høyre. Nå stiller han til valg igjen.

Gjermund Olsen er tredje generasjons oppdretter på Kvarøy. Virksomheten ble etablert av bestefaren Alf Olsen i 1976.

Olsen medgir at hans karriere i Lurøy-politikken ikke akkurat har vært planlagt.

–  Det er jo litt sånn tilfeldighetenes spill. Jeg meldte meg inn i Høyre like før forrige kommunevalg. Og trodde i utgangspunktet at jeg bare kom til å bli listefyll på den listen. Men så fikk jeg en del slengere, og da kom jeg inn. Og Høyre gjorde et bra valg i Lurøy. Så jeg var ikke helt mentalt forberedt på at jeg skulle inn i kommunestyret i forrige periode, forteller han.

Komplisert kommune
Folketallet i Lurøy har vært i tilbakegang siden andre verdenskrig. I fjor var folketallet 37 prosent lavere enn i 1946. I perioden 2012–2022 gikk folketallet i kommunen ned med gjennomsnittlig 0,35 prosent årlig.

Lovund tettsted har hatt vekst i folketallet siden 1990-tallet, mens resten av kommunen har hatt tilbakegang. Til sammenligning har Nordland fylke som helhet opplevd en befolkningsvekst på 0,2 prosent i samme periode.

 -Er det spesielle saker som peker seg ut?

– Nei, hva skal jeg si?

– Det er jo et øysamfunn?

– Ja, det har jo vært litt diskusjon om skolepolitikk. Vi har jo blitt definert som den mest desentraliserte kommunen i hele Norge, svarer han.

– Men ihvertfall er det en skole i hver krets og de kommunale kontorene er spredt rundt. I helhet er vi en veldig dyr kommune å drifte siden vi ikke kan ha én stor skole og ett felles bygg for de kommunalt ansatte. I Lurøy er det lang reisevei og det er en komplisert kommune å drifte. Da blir det store utslag, legger han til.

Håvard Olsen, Gjermund Olsen og Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett på dekk ombord «Mjølner». Foto: Steve Hernes

Interessante og utfordrende arbeidsplasser
Om lag 53 prosent av arealet til Lurøy kommune ligger på fastlandet. Det øvrige arealet er spredt på 1375 øyer. Det er med andre ord mye geografi for de knapt 1.900 innbyggerne. Størst bybefolkning er det på Lovund, ytterst i vest. Her bor det 520 mennesker. Kvarøy har 70 innbyggere.

– Hva er hjertesakene dine når du har fått kjenne på det, er det noe spesielt du brenner for?

–  Hovedinteressefeltet mitt er næringspolitikk. Vi er jo en veldig liten, men veldig næringssterk kommune i Lurøy. Vi har jo litt av de samme utfordringene som resten av Distriktsnorge. Det handler om at det litt for lite unger på skolen, at det er litt for mye fraflytting og at befolkningen blir eldre, svarer han.

Olsen har tro på kraften i å skape ny næring som rekrutteringsverktøy.

– Det å skape nye næringsmuligheter tror jeg er veldig viktig for å klare å rekruttere folk og få dem tilbake igjen. Jeg tror det er mange som har lyst til å bo slik som oss ute i distriktene. Men man er avhengig av å skape interessante og utfordrende arbeidsplasser til folk, mener han.

– Lurøy kommune er ikke akkurat noe liten kommune i oppdrettssammenheng?

– Nei, vi er jo ikke det. Vi er jo egentlig en forholdsvis sterk kommune i forhold til hvor liten vi er. Det er veldig mye positivt som foregår her, og det er klart at det er tre lokale oppdrettsselskaper som er eid fra Lurøy kommune, svarer Olsen.

– Så det er god inngang på formuesskatt og forsåvidt at det skapes mye arbeidsplasser. Spesielt Nova Sea og slakteriet i Lovund er jo en kjempestor aktør, legger han til.

Gjermund Olsen tar i et tak for familebedriften på Kvarøy. Foto: Steve Hernes

Snakkisen
Med sine tre oppdrettsselskaper er ikke Lurøy kommune upåvirket av det siste årets store snakkis. Grunnrenteskatten.

– Ja, det er klart. Og det er jo spesielt for oss som eiere av et havbruksselskap. Vi reagerer veldig sterkt på den. Vi har jo gjort enorme investeringer både i videreforedling, i smoltanlegg og i omkringliggende virksomheter, sier Olsen.

Kvarøy-oppdretteren legger ikke skjul på at den nye skatten har blitt krevende å forholde seg til.

– Man føler liksom at spillereglene er blitt forandret etter at man kastet terningene. Og det er veldig vanskelig for oss som et lite selskap å kunne forholde seg til disse. Det er jo klart at det påvirker investeringene, legger han til.

Gjermund Olsen tror at de politiske bølgene som er skapt vil påvirke årets valg.

– Jeg tror det er en del skuffelse fra næringslivet om hvordan man blir behandlet for tiden. I distriktene også. Det er for stor uforutsigbarhet, der rammebetingelser blir endret over natten. Altså den politiske tilliten….det er selvfølgelig vanskelig for regjeringen med den usikkerheten som er i verden. Men det er noe med at dersom verden blir mer usikker så trenger man sikrere rammebetingelser for å føle seg trygg, og ikke motsatt.

Han er ikke i tvil:

– Vi trenger tryggere styring og ingen overraskelser som kommer inn fra sidelinjen.

Familiepolitikk
I siste periode har Gjermund Olsen sittet i kommunestyret sammen med svogeren Alf-Gøran Knutsen. Han har representert Arbeiderpartiet i to perioder. Knutsen er også sjefen hans i Kvarøy Fiskeoppdrett. Olsen synes det ikke er noe problem.

–  Det er veldig tydelig definerte utfordringer i Lurøy kommune. Både posisjon og opposisjon vet ganske godt hvilke utfordringer vi har. Det gjør det lettere, sier han.

Oppdretteren, som også er kjent fra dokumentarserien «Sølvrushet» på TV2, mener at det er en god kultur og tradisjon for å samarbeide som en helhet i kommunestyret i Lurøy.

Produksjonsleder Håvard Olsen (t.v.) og daglig leder Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett. Foto: Rune Nilsen/TV 2 (Med tillatelse)

– Når du først er valgt inn jobber man sammen i budsjettprosesser og man jobber sammen for å finne gode løsninger på tvers av partiene og de linjene.

Dette underbygges av at partiprogrammene i Lurøy, som etter Olsen sin oppfatning tar opp i seg mye av det samme.

– Det er jo noen nyanseforskjeller, men de store utfordringene peker vi ganske tydelig på sammen. Så vi vet hvor skoen trykker, sier han.

–  Det er et viktig i Lurøy å fremstå som en sterk kommune utad og skape en positivitet, understreker oppdretteren fra Kvarøy.

Blå vind
Ifølge siste Poll of Polls-måling kan Høyre ta seks mandater. Gjermund Olsen står på fjerdeplass. Det tyder dermed på at han blir gjenvalgt.

På den samme målingen ser det ut til at Arbeiderpartiet kan risikere å tape ett mandat, og vinne fire og Senterpartiet tape tre av sine seks. Frp kan komme inn med tre mandater og KrF med ett. Det ligger an til politisk lederskifte i Lurøy kommunestyre.

Selv om det kan bli endringer i det politiske lederskapet tror ikke Olsen på noe politisk jordskjelv.

–  Nei, jeg tror ikke det går mot noen store omveltninger. Jeg synes egentlig at Lurøy-politikken er veldig fin på den måten at det er ikke de store politiske skillelinjene eller de store ønskene om å skape splid heller i kommunestyret. Vi har en posisjon og en opposisjon.

Selv om Gjermund Olsen har hatt en bratt læringskurve i sin første periode som kommunepolitiker er han ikke blitt avskremt.

– Det går fint. Det tar bare litt tid før man føler seg trygg på hvordan systemene fungerer.

Nå ser han frem til en ny periode i kommunestyret.

– Det har vært interessant. Og så er det jo viktig at folk bidrar, synes jeg. Men jeg har ikke noen enorme personlige politiske ambisjoner om å klatre noe langt i systemet. Men jeg synes det er viktig å bidra i lokalpolitikken.