Inngikk ulovlige millionkontrakter

Nyheter
965

Fylkesmannen i Hordaland og Veterinærinstituttet har foretatt ulovlige direkte anskaffelser ved å inngå kontrakter om innsamling av genetisk materiale fra fisk med Hardangerfjord Villfisklag.

Det er konklusjonen til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i en kjennelse som ble offentliggjort mandag.

Bakgrunnen er at Fylkesmannen i Hordaland og Veterinærinstituttet inngikk kontrakter om blant annet innsamling og håndtering av stamfisk til en genbank.

Dette ble påklaget av Steenstrup Stordrange Advokatfirma, på vegne av sin klient Ørjan Solheim.

Ulovlige
Innklagedes anførsler om at den valgte leverandøren var den eneste som kunne utføre oppdraget kunne ikke berettige unntak fra kunngjøringsplikten. Klagenemnda konstaterte derfor at kontraktene representerte ulovlige direkte anskaffelser.

Fylkesmannen i Hordaland og Veterinærinstituttet har samlet inngått tre kontrakter med Hardangerfjord Villfisklag for tjenester knyttet til villfiskforvaltning. Kontraktene er inngått uten kunngjøring i Doffin eller TEDdatabasen. To av kontraktene er inngått med Fylkesmannen i Hordaland, og har hver en verdi på 700.000 kroner. Kontrakten med Veterinærinstituttet har en verdi på 4.000.000 kroner.

Foranledningen for kontraktinngåelsene var Miljøverndepartementets genbankprogram hvor prosjektet «Genbank for vill laks og sjøørret i Hardangerfjorden» startet i 2014.

Åtte år
Kontrakten med Veterinærinstituttet ble inngått i november 2015. Det fremgår av kontrakten at denne omfattet organisering og gjennomføring av innsamling, oppbevaring, stryking og transport av stamfisk og rogn i forbindelse. Dette gjaldt laks og sjøørret fra 27 bestander i 20 vassdrag. Kontraktens varighet var angitt til åtte år.

Hardangerfjord Villfisklag er en ideell organisasjon, en sammenslutning av lokale fiskerettshaverlag og jakt og fiskerlag i Hardanger og Sunnhordland. Organisasjonen har som mål å styrke lakse- og sjøørretstammene i regionen, og arrangerer blant annet Hardangerfjordseminaret og organiserer utfiske av rømt oppdrettsfisk i vassdrag i regionen.

En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse hvor oppdragsgiver i strid med reglene i forskrift om offentlige anskaffelser ikke har kunngjort konkurransen.

Unik posisjon
De innklagede har fremhevet at med unntak for tre vassdrag, er eierne av alle de store vassdragene i prosjektet representert ved medlemskap i Hardangerfjord Villakslag. Dette innebærer ifølge de innklagede at Hardangerfjord Villakslag er i en unik posisjon. De innklagede har imidlertid ikke dokumentert at det er undersøkt hvorvidt grunneierne vil være villig til å gi samtykke til den nødvendige bruk av deres eiendommer for andre aktører.

Konklusjonen til KOFA er at Fylkesmannen i Hordaland og Veterinærinstituttet har foretatt ulovlige direkte anskaffelser ved å inngå kontrakter om innsamling av genetisk materiale fra fisk med Hardangerfjord Villfisklag.

Beklager
Veterinærinstituttet legger seg flate etter kjennelsen, og beklager sin fremgangsmåte ved anskaffelsen.

– Veterinærinstituttet beklager at vi har gjort en feil med denne direkte anskaffelsen fra Hardangerfjord villfisklag i forbindelse med prosjektet Genbank for vill laks og sjøørret i Hardangerfjorden i en anskaffelse fra 2015. Vi har nå fokus på at vi ikke skal gjøre feil i offentlige anskaffelsesprosesser, sier fungerende administrerende direktør Jorunn Jarp til iLaks.

– Vi tar saken til etterretning, svarer Gry Walle, rådgiver ved Fylkesmannen i Hordaland.

Hardanger Villfisklag har ikke returnert våre henvendelser.