– Ingen holdepunkter for at Norge setter sin kvote for høyt eller forårsaker overfiske

Nyheter
0

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) avviser kritikken fra Nederlands regjering.

Torsdag ble det kjent at den nederlandske regjeringen truer med laksekrig mot Norge, Island og Færøyene. Bakteppet er et påstått overfiske, særlig av makrell, av de nord-europeiske fiskerinasjonene.

Laksekrig
Det regjerende høyreliberale parti VVD og Kristendemokratiske CDA argumenterer for at Norge, Island og Færøyene systematisk setter sine kvoter for høyt, noe som forårsaker overfiske.

Les også: Nederland truer med laksekrig mot Norge, Island og Færøyene

For å ramme leverandørlandene hardest mulig vurderer Nederlands regjering sanksjoner, herunder å stoppe import av laks fra de tre landene.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen avviser at Norge bedriver overfiske av makrell.

– Norge beklager at det ikke har vært mulig for kyststatene å bli enige om en fordeling av makrell for 2021. Nærings- og fiskeridepartementet har derfor måttet fastsette en ensidig kvote for 2021, basert på ICES vitenskapelige rådgivning og vårt beste faglige anslag for norsk sonetilhørighet, sier Ingebrigtsen til iLaks.

Ingen holdepunkter
– Det er ingen holdepunkter for at Norge setter sin kvote for høyt eller forårsaker overfiske, sier han bestemt.

– Kyststatene møtes for øvrig i London 19. til 21. oktober for å forhandle om forvaltningen av makrell. Norge vil arbeide for at det kan inngås en kyststatsavtale om fordeling av makrellkvoter, sier statsråden.

Rettslig grunnlag
Sjømat Norges viseadministrerende direktør Trond Davidsen holder det som ganske usannsynlig at nederlenderne får med seg andre EU-land i en handelskonflikt på grunn av uenighet om fiske av makrell.

– Så kan en spør på hvilket rettslig grunnlag en skal gjennomføre dette på. Det er ikke usiviliserte nasjoner vi snakker om, bare fordi en er uenig i makrellforvaltningen, påpeker Davidsen.