ILA-virus bekreftet i stamfiskanlegg i Rauma

Nyheter
4880

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved landanlegget 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke.  

12. desember kunne iLaks rapportere om at det var mistanke om ILA ved SalMar-eide Rauma stamfisks produksjonsanlegg. Seks dager etter er mistanken blitt bekreftet – og kategorisert som en ILA-påvisning – av Mattilsynet.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet om mistanke om ILA 1. desember. Mistanken bygger på påvisning av ILA-virus ved PCR-metodikk utført ved PatoGen. Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen på Reistad 15. desember på grunnlag av nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

Lokaliteten er båndlagt. Det er forbudt å ta fisk eller avlsprodukter inn eller ut fra lokaliteten uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet.