ILA-trøbbelet fortsetter for Grieg Seafood Finnmark

Nyheter
909

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Grieg Seafoods lokalitet Kleppenes i Hammerfest kommune.

Det opplyser oppdretteren selv i en pressemelding.

– Etter egen prøvetaking fra anlegget Kleppenes i Hammerfest kommune er det dessverre grunn til å mistenke sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på lokaliteten. Vi har varslet Mattilsynet, som vil følge opp med ytterligere prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken, skriver samfunnskontakt Roger Pedersen i en e-post.

– Alle berørte fartøyer og aktører er informert, og alle myndighetspålagte prosedyrer vil følges dersom sykdommen bekreftes, fortsetter han.

Kleppenes har 1,6 millioner laks med en snittvekt på 2,8 kilo.

– Etter planen skulle slakting på lokaliteten starte i slutten av oktober, og slakteplanene vil derfor i liten grad påvirkes av mulig påvisning, skriver Pedersen videre.

I begynnelsen av september ble det bekreftet ILA ved selskapets lokalitet Vinnalandet – også dette i Hammerfest kommune. For drøyt en uke siden opplyste Grieg Seafood om at det også var mistanke om ILA på verdens nordligste lokalitet. Så langt er ikke denne mistanken bekreftet.

– Grieg Seafood har som mål å bedre fiskehelsen og velferden hos laksen selskapet oppdretter. Sammen med andre aktører har vi satt i gang et arbeid for å få mer kunnskap om årsakssammenhenger og forebyggende tiltak knyttet til ILA, skriver Pedersen avslutningsvis.