Hvor skoen trykker

Kommentarer
345

– Når vi kjøper ringer og utstyr, gjøres dette i samråd med driftsledere og ansatte. Det er kun gjennom god dialog mellom dem som er ute i den praktiske verden og ledelsen at vi klarer å skape gode resultat. For oss vil alltid fisken være det viktigste.

Ordene tilhører Ola Braanaas, administrerende direktør og eneeier av Firda Seafood.

Milliardbudsjett
Det er mange, og stadig flere, som vil levere varer og tjenester til Firda Seafood og andre oppdrettere. Marine Harvest har de siste fire årene hatt et investeringsbudsjett (capex) på omlag 200 millioner euro. Legges det til grunn at Marine Harvest produserer hver femte laks i verden, indikerer det et samlet årlig investeringsbudsjett på en milliard euro globalt.

Det er disse pengene leverandørbedriftene kjemper om. For å komme i posisjon til det, må en søke både synlighet og oppmerksomhet. Enten gjennom hyppige telefoner, tv-reklamer, løpesedler eller radio-spots. En kan kjøpe arenareklame, sponse fotballdrakter og sykkelritt – eller søke eksponering i nettaviser.

Segmentert
Nå skal jeg ikke beskyldes for å være fullstendig inhabil i denne vurderingen, men jeg vil anta at bransjens egne nettaviser i så måte er de mest effektive og billigste i et kost/nytte-perspektiv. Markedet er ferdig segmentert. Her treffer en dem som tar avgjørelsene. Hver dag.

Bransjeavisenes annonsører er i vesentlig grad leverandører til landets oppdrettselskaper, men også oppdrettselskapene selv. Det sistnevnte for det meste i form av jobbannonser. I begge tilfeller, for banner og stilling ledig, vil annonsørene nå den rette leseren. Det kan bransjemediene hjelpe til med.

Agn
Folk flest er ikke ledere. Men de kan likevel være beslutningstakere.

Les også: iLaks i hundre

Trafikktall er annonsøragn, heter det gjerne. Men iLaks er den eneste av oppdrettsavisene som har, med god margin, flere lesere enn de som faktisk jobber i og rundt norsk oppdrettsnæring. 100.000 leser avisen vår månedlig, viser Google Analytics.

Det er viktig for oss. Distribusjon er viktig. Og særlig det stoffet som leses av «gutta på gølvet».

Den vet best hvor skoen trykker, som har den på.

Kilde: Similar Web