iLaks i hundre

Nyheter
251

Det er gode tider for dårlige nyheter.

Nyhetsfronten har den siste tiden vært preget av luseskader, smerte hos fisk, NRK Brennpunkt og en rekke leserinnlegg. Dette er saker som skaper engasjement og meningsbrytning – og det er godt stoff.

Rekord
Den siste måned har iLaks merket en skarp økning i lesertrafikken. Ifølge Google Analytics har like over 100.000 unike brukere har vært innom nettavisen – og det er ny rekord.

Faksimile fra Google Analytics.

Når en hensyntar at i underkant av 50.000 mennesker er sysselsatt i landets utvidede verdikjede for fiskeri og oppdrett, er det åpenbart at mange lesere utenfor næringen også holder seg orientert om bransjenyhetene.

Nye lesergrupper
Også utenlandske lesere benytter seg av iLaks.

12 prosent av våre lesere er lokalisert i utlandet. Primært i de nordiske landene, men også andre laksekjøpende og -produserende land. Stadig mer raffinerte oversettelsesverktøy åpner nye lesergrupper.