Høyre sier nei til grunnrenteskatten: – Det har skadet Norge som sjømatnasjon

Nyheter
0

Men partiet åpner døren for en økt produksjonsavgift.

– Høyres innstilling er klar, vi sier nei til forslag fra regjeringen som ble sendt på høring. Det har skadet Norge som sjømatnasjon, skapt stor usikkerhet og full stopp i investeringer. Prosessen har også vært kritikkverdig, sier Peter Frølich, leder av resolusjonskomiteen til Høyres landsmøte, til NTB.

– Vi holder døren på gløtt for bedre forslag som ivaretar næringens innspill og er mindre skadelig. Sjømatnæringen avviser ikke å være med en økt skattlegging, og vi er på samme linje. Jeg tror dette er et forslag som hele Høyres landsmøte vil stå samlet om, sier han.

Les også: Etterlyser tydeligere motstand mot grunnrenteskatt fra Høyre

Komiteen vil be landsmøtet gå inn for en utredning av forslaget fra næringen om en modell lik den de har på Færøyene – en såkalt inntektsgradert produksjonsavgift.

Den nyvalgte færøyske regjeringen foreslo tidligere denne måneden å justere inntektsskatten for oppdrettsnæringen med virkning fra 1. august, dersom det vedtas slik det er av parlamentet. Det nye forslaget bygger på de samme prinsippene som tidligere regjeringsforslag hvor ulike skattesatser skal brukes, avhengig av forskjellen mellom de månedlige Fish Pool-prisene og de årlige vurderte gjennomsnittlig produksjonskostnad for færøysk laksenæring. Imidlertid, i det nye forslaget fortsetter skattesatsene utover de ti prosent foreslått fra den forrige regjering og strekker seg til 20 prosent når Fish Pool-prisene overstiger industriens produksjonskostnad på 40 DKK/kg.

– Det er meget positivt at Høyre slår fast at vi er imot forslaget fra regjeringen til grunnrenteskatt og at alle endringer skal gjøres i dialog med næringen. For alle som bor, arbeider og er avhengig av denne næringen i hele Norge er det av avgjørende av regjeringen lytter, sier Tom Georg Indrevik, ordfører i Øygarden.

I forkant av landsmøtet, som begynner fredag, har flere kystordførere tatt til orde for at partiet må si nei til lakseskatten.

– Et slikt gjennomslag viser at det nytter at kysten står sammen om viktige saker for distriktene. I vår hverdag møter vi fortvilte bedriftseiere som må permittere og si opp sine ansatte, og ser investeringene stoppe opp med store ringvirkninger. Jeg er veldig glad for at Høyre ser alvoret næringslivet står i og sier tydelig nei til den foreslåtte grunnrenteskatten til regjeringen, sier Monica Molvær, ordførerkandidat fra Ålesund.