Nytt regjeringsforslag om å skjerpe den færøyiske grunnrenteskatten

Nyheter
0

Skattesatsen dobles i høypris-scenario.

Seint torsdag kveld opplyser Bakkafrost at den nyvalgte færøyske regjeringen har annonsert et forslag om å justere inntektsskatten for lakseoppdrettsnæringen med virkning fra 1. august 2023, dersom det vedtas slik det er av Parlamentet.

Forslaget er nå ute på høring hos lakseoppdrettsnæringen frem til 16. mars.

Parallelt med dette har opposisjonen også foreslått det opprinnelige forslaget de fremmet på nytt parlamentet i september 2022, men som ikke var oppe til avstemning før valget i desember. Dette forslaget ligger nå hos Parlamentet.

Les også: Her er den nye skattepakken for den færøyske oppdrettsnæringen

Det nye forslaget fra regjeringen, som nå er ute på høring, bygger på de samme prinsippene som tidligere regjeringens forslag hvor ulike skattesatser skal brukes, avhengig av forskjellen mellom de månedlige Fish Pool-indeksprisene og de årlige vurderte gjennomsnittlig produksjonskostnad for færøysk laksenæring.

Imidlertid, i det nye forslaget fortsetter skattesatsene utover de ti prosent foreslått fra den forrige regjering (nå opposisjon) og strekker seg til 20 prosent når Fish Pool-prisene overstiger industriens produksjonskostnad på 40 DKK/kg. Totalt ni skattesatser er foreslått mellom 0,5 og 20 prosent. Gjennomsnittlig produksjonskostnad for 2021 er foreslått som basislinje, som er satt til 39,15 DKK (rundt 59 NOK/kg). Derfor, en Fish Pool-pris som overstiger rundt 119 NOK/kg vil gi maksimal skattesats på 20 prosent.

De foreslåtte skattesatsene er som følger:

Fish Pool indekspris (P), Produksjonskostnad (K) Skattesats (alt i DKK)

P K ? P < K+5 2,5 %
K+5 ? P < K+15 5,0 %
K+15 ? P < K+20 7,5 %
K+20 ? P < K+25 10,0 %
K+25 ? P < K+30 12,5 %
K+30 ? P < K+35 15,0 %
K+35 ? P < K+40 17,5 %
P?K+40 20,0 %

De foreslåtte endringene, skissert i denne pressemeldingen, er ennå ikke vedtatt
av Parlamentet.