Høyesterett opphever dom mot Sunsea-sjefen

Nyheter
523

Høyesterett har avgjort at styreleder og daglig leder Edgar Ove Sandanger i Sunsea, som ble dømt til å betale 4,4 millioner kroner i erstatning til Norway Royal Salmon, skal få saken sin behandlet på nytt i Frostating lagmannsrett.

Det var i februar i fjor ble Edgar Ove Sandanger dømt av tingretten til å betale Norway Royal Salmon en erstatning på 4,4 millioner kroner for laks som var solgt uten oppgjør.

Sandanger anket dommen til Frostating lagmannsrett, som forkastet anken og opprettholdt dommen fra Søre Sunnmøre tingrett.

Rett før jul varslet Sandanger at han ville anke dommen til Høyesterett. Nå er saken ferdigbehandlet av Høyesteretts ankeutvalg.

Ankeutvalget har bestemt seg for å oppheve dommen fra lagmannsretten fordi de mener det er begått en saksbehandlingsfeil. Utvalget mener lagmannsretten ikke har drøftet spørsmålene om årsakssammenheng og tap, og at saken derfor må behandles på nytt.

Norwegian Royal Salmon er også dømt til å betale 18.750 kroner i saksomkostninger til Sandanger.

Advokat Ole Kjetil Skeidsvoll Moe i advokatfirmaet Arntzen de Besche representerer Norway Royal Salmon. Han sier følgende om Høyesteretts beslutning til iLaks:

– Vi synes det er beklagelig at saken må behandles på nytt. For øvrig står saken i samme stilling. Det er en glipp fra lagmannsretten, men det endrer ikke realitetene i saken.

Edgar Ove Sandangers advokat, Bjarte Reidar Aambø i advokatfirmaet Øverbø Gjørtz, er naturligvis fornøyd med avgjørelsen fra Høyesterett.

– Vi mener det er helt riktig at saken skal behandles på nytt, sier Aambø til iLaks.

Saken er også omtalt av Nett.no.

Sandanger er for øvrig også saksøkt for millionbeløp av en israelsk lakseimportør i samme sakskompleks. Denne saken skulle opprinnelig gått 21. januar i Sunnmøre tingrett, men er flyttet til 27. februar.