Høye produksjonskostnader spiser av Grieg-resultatet

Nyheter
625

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var 160 millioner kroner i tredje kvartal. EBIT per kilo landet på 9,43 kroner.

Grieg Seafood slaktet 16.941 tonn laks i kvartalet. Produksjonskostnadene økte med 1,11 kroner per kilo sammenliknet med samme kvartal i fjor. Dette skyldes primært redusert overlevelse på slutten av kvartalet på grunn av algehendelser i British Columbia og gjellerelaterte sykdommer på Shetland, forklarer Grieg i en børsmelding.

Selskapet spanderer et utbytte på to kroner per aksje til sine aksjonærer.

Grieg Seafood forventer å slakte rundt 24.100 tonn i fjerde kvartal, totalt 75.000 tonn for hele året, som tilsvarer en økning på 20 prosent fra 2017. Forventet slaktevolum for 2019 er 82.000 tonn.

Den nåværende situasjonen, med begrenset vekst og sterk underliggende etterspørsel,
forventes å fortsette. I tillegg, vil økt etterspørsel i forbindelse med jul, mest sannsynlig bidra til sterke markedspriser for det siste kvartalet i 2018, spår selskapet.

Innen 2020 har Grieg Seafood mål om øke produksjonen til et årlig volum på 100.000 tonn, og ha en produksjonskostnad på et vektet industrigjennomsnitt, 37,90 kroner/kg.