Har opplevd både opp- og nedturene

Nyheter
542

Teknologisk utvikling gjør det lettere å være røkter.

Ute på oppdrettsanlegget til Marine Harvest, Kåholmen ved Hitra, befinner oppdrettsveteran Tor Anton Fjeldvær seg.

– Jeg startet i næringen for 33 år siden. I 1984 hadde vi vår egen konsesjon på Kvenvær, faren min, broren min og jeg som het ”Fjeldværs fiskeoppdrett”. Etter hvert ble vi oppkjøpt, sier han til Hitra-Frøya (krever pålogging).

Fjeldvær legger til at han har opplevd både ned- og oppturene som har preget næringen disse tiårene.

– Ikke minst den eventyrlig utviklingen. Oppdretten har alt si for øysamfunnet vårt.

Enklere
Han konstaterer at det er mye enklere å drive med oppdrett i dag.

– Nå har vi mye teknisk og maskinelt å hjelpe oss med. Før var det langt mer fysisk kroppsarbeid. Jeg husker vi brukte å løfte 50 kilos tunge fôrsekker, mens fôret i dag kommer hit ut med båter som fyller fôret direkte i siloer.

En annen vesentlig forskjell er at produksjonen er langt større i dag.

– Slik må det bli, når dette er næringen vår etter oljen. Kåholmen har per dags dato omtrent 900 000 fisk. Til forskjell startet vi med 17 000.

Fjernstyrer
Fjeldvær var tidligere driftsleder på oppdrettsanlegg, men i dag er han driftstekniker på Kåholmen og trives godt med det.

– Arbeidsoppgavene mine  består i mye forskjellig, men hovedsaklig fôring av fisken via kamera. Vi fjernstyrer også Marine Harvest sin oppdrettslokalitet Heggvika, og har i tillegg renhold og avlusing. Nå er det heldigvis lite lus å finne.

Om et par måneder tar han avtalefestet pensjon (AFP) og går ned til femti prosent stilling.

– Fritiden framover blir vel brukt på å reise til varmere strøk. Samt ta seg av hus, hjem, og av kona mi, smiler Fjeldvær før ny arbeidsoppgaver ved oppdrettsanlegget venter.