Fiskeridirektoratet: Disse elleve områdene kan være egnet for havbruk til havs

Nyheter
1607

Fiskeridirektoratet har kartlagt og identifisert områder som kan være egnet for havbruk til havs, og anbefaler elleve områder som kan være aktuelle for konsekvensutredning i første omgang.

Det skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Arbeidet er gjort i samarbeid med Havforskningsinstituttet etter bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet. En rapport på 133 sider, som inneholder innspill fra relevante sektormyndigheter og næringsorganisasjoner innen fiskeri og havbruk, ble mandag sendt til departementet.

Ifølge Fiskeridirektoratet har kartleggingen har vært avgrenset til mulighetsområdet utenfor én nautisk mil utenfor grunnlinjen og innenfor Norges eksklusive økonomiske sone.

I forbindelse med arbeidet har Fiskeridirektoratet utviklet en egen kartløsning der kjente og kartfestede miljøverdier og arealbruksinteresser, samt sjødata og annen informasjon er lagt inn. Kartløsninger er offentlig tilgjengelig her.

Totalt 27 områder ble kartfestet i kartløsningen som foreløpige undersøkelsesområder.

«Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av kartfestet informasjon, innspillene, rapporter fra Havforskningsinstituttet og sjødata vurdert hvilke områder som utpeker seg som særlig aktuelle og egnet for akvakultur», står det i rapporten.

Fiskeridirektoratet skriver også at de har fått innspill fra oppdrettsnæringen med forslag til noen andre områder.

«Det er gjort en vurdering av disse ut fra tilgjengelig kartfestet informasjon, samt annen informasjon fremkommet i arbeidet med å identifisere areal for havbruk til havs», skriver direktoratet videre

På bakgrunn av ovennevnte anbefaler Fiskeridirektoratet at følgende elleve områder vurderes nærmere gjennom en konsekvensutredning:

 • Område 1 Sklinnabanken
 • Område 2 Norskerenna sør
 • Område 5 Trænabanken
 • Område 7 Tromsøyflaket
 • Område 10 Frøyabanken sør
 • Område 11 Frøyabanken Nord
 • Område 13 Indrebakken
 • Område 15 Haltenbanken sør
 • Område 21 Fugløybanken
 • Område 27 Lopphavet
 • Område 27 Vardø

Hele rapporten kan du lese her.