Har knekt verre nøtter før

719

De bygget Fred. Olsens linjeskip og Hilmar Rekstens supertankere. På slutten av 1960-tallet bygget Aker Mekaniske Verksted Norges første oljerigg, «Ocean Viking». Det var en første generasjons halvt nedsenkbar rigg.

Oljeindustrien i Nordsjøen var i sin spede barndom. Nordmennene var noviser, støttet seg til amerikanerne, men lærte fort.

I 2009 bygget Aker sin sjette generasjons halvt nedsenkbare rigg, «Aker Spitsbergen».

I verdenseliten
Nå er ekspertisen velprøvd og helnorsk. For norske selskaper er i verdenseliten for utvikling av høyteknologiske løsninger i havdypet – i værharde områder.

Ja, så dyktige er bedrifter som Aker, og en rekke andre, at noen tar til orde for at subsea-teknologi er Norges mest verdifulle fornybare ressurs.

Nå kanaliseres denne inn i oppdrettsnæringen.

Offshore-merd
Fredag kveld ble det nemlig kjent at Norway Royal Salmon (NRS) og Aker har fått positiv tilbakemelding fra Fiskeridirektoratet på sin søknad om utviklingskonsesjoner. Et endelig tilsagn er foreløpig ikke gitt, men signalene fra direktoratet tyder på bygging av minst én nedsenkbar offshore-merd.

Denne gangen er det ikke halvt nedsenkbare oljerigger Aker skal bygge. Nei, men langt unna er det ikke. Det er halvt nedsenkbare merder for NRS.

Nøtteknekker
Jobben med å tegne og bygge offshore-merden(e) bør være i de beste hender. For norske industriselskaper er i spiss. Ikke bare på subsea, men også på høyteknologisk lakseoppdrett.

Har knekt verre nøtter før.