Har funnet årsaken til Nærøy-rømmingen

Nyheter
2175

Fiskeridirektoratet har funnet årsaken til rømmingen fra Marine Harvest sin lokalitet Geitryggen i Nærøy i Trøndelag.

54.000 laks rømte fra anlegget 5. februar da en not ble skadet under en arbeidsoperasjon.

Etter Fiskeridirektoratets kontroll på anlegget onsdag, ble det klart at årsaken til rømmingen var et hull i nota.

«Hullet har oppstått fordi et tau fra dødfiskhoven har gått gjennom ringen som skal beskytte mot gnag», skriver Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

Fiskeridirektoratet skriver de jobber videre for å avdekke om dette er en risiko også på andre anlegg.

«Vi har tett dialog med notprodusenten og oppdretterne for å få klarhet i om det står nøter med samme innretning i sjøen.»

Det sto 180 000 laks på cirka to kilo i merda. Ifølge Namdalsavisa hadde laksen medisinrester i seg og kan ikke fanges til matbruk. Mattilsynet opplyser til avisa at det er brukt en type medisin mot innvollsorm.

I tillegg til rømmingen i Nærøy, er det den seneste tiden rapportert om fire rømminger på Vestlandet, hvor det foreligger mistanke om stor rømming hos den ene.

I hele 2017 står de foreløpige tallene på 10.000.