Vil bygge nytt anlegg til 600 millioner

Nyheter
1098

Da SalMar inviterte til åpningsfest i Gjøvika torsdag, brukte de like gjerne anledningen til å presentere nyheten om sitt neste store prosjekt i Nord-Norge. 

– Med dette anlegget har vi tatt første steg, sa Williksen fra talerstolen under åpningen av smoltanlegget i Gjøvika torsdag, og fortsatte:

– Og vi har startet på andre steget også – som vil innebære byggingen av et nytt ilandføring- og foredlingsanlegg i Nord-Norge.

Les også: Sluttet i toppjobben i SalMar – dette skal Irene Lange Nordahl gjøre nå

 600 millioner
Med brask og bram presenterte de altså planene, som skal innebære en investeringsramme på rundt 600 millioner kroner.

Fortsatt ønsker ikke SalMar å si så mye rundt detaljene for planene, men en ting er i hvert fall sikkert: SalMar planlegger å bygge nytt slakteri- og videreforedlingsanlegg – og helst nord for Harstad.

Les også: SalMar hadde aldri sett bakterien ramme øynene på laksen – måtte slakte ut hel merd

– Det er fremdeles veldig tidlig, og akkurat hvor det blir har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Trond Williksen til iLaks.

– Foredling som strategi
Det som i hvert fall er klart er at det tiltenkte anlegget skal befeste SalMars posisjon i nord.

– Vi har jo en vesentlig tilstedeværelse i Finnmark, og tanken er at anlegget skal kunne dekke denne regionen også.

Strategien er den samme som har brakt selskapet så mye suksess i Midt-Norge. Williksen nevner Innovamar som en pekepinn på hva de forestiller seg.

– I SalMar tenker vi alltid på foredling som strategi. Vi ønsker å gjøre noe mer med fisken, og at det ikke bare skal være fokus på produksjon og slakt.

Les også: SalMar-oppstart i Gjøvika 

Mellom to og tre år
Samtidig som det er knyttet noe usikkerhet til tidshorisonten for prosjektet, ser Williksen for seg at et eventuelt anlegg står klart innen to til tre år.

– I likhet med smoltanlegget, vil byggingen av det nye anlegget skje i nært samarbeid med lokale og regionale leverandører. Vi i SalMar ser et stort potensiale i denne regionen.

Ikke så rart, kanskje, all den tid det var SalMar Nord som var det store resultatlokomotivet i konsernet i fjor.