Nova Sea har på fem år betalt 260 millioner kroner i bonus til de ansatte

Nyheter
0

Det tilsvarer en million per ansatt.

Fjorårsregnskapet fra Nova Sea ble kjent i forrige uke, og viser en omsetning på nær 2,7 milliarder kroner, mot 2,9 milliarder året før. Netto resultat (etter 162 millioner i skattekostnad) endte på 640 millioner, mot 879 millioner året før.

Til tross for noe lavere resultat, har styret holdt fast på strategien om fire prosent
resultatdeling med de ansatte, i tillegg til prestasjonsbasert bonus. Selskapet opplyser at 45,9 millioner av overskuddet er satt av til overskuddsdeling og bonus til de ansatte. Per ansatt utgjorde fjorårets bonusutbetaling 148.000 kroner per hele årsverk, inkludert feriepenger og pensjon, skriver Helgelands Blad.

Skaper ringvirkninger
Over siste fem år har selskapet delt ut 260 millioner i overskuddsdeling og bonus til de ansatte. For et helt årsverk, over fem år, utgjør dette nær en million kroner.

– Hvorfor har selskapet en slik bonus-politikk?

– Overskuddsdelingen har alltid stått sterkt i Nova Sea. Alle som arbeider i Nova Sea, bidrar like mye til at vi presterer så godt som overhodet mulig basert på de forutsetningene vi har. Derfor har styret bestemt at alle skal få en del av det overskuddet som skapes, selv i det som har vært en usikker tid. I tillegg bidrar det til engasjement og stolthet blant
de som arbeider i Nova Sea, og ringvirkninger for våre lokalsamfunn, sier administrerende direktør Tom Eirik Aasjord til Helgelands Blad.

Anette Davidsen (kommunikasjonsansvarlig), Glenn Harry Jensen, Tommy Sørensen, Samuel Anderson og Håvard Olaisen. Foto: Nova Sea

Fornøyd, tross alt
Til tross for at regnskapet i fjor viser litt fallende tendens, sammenlignet med foregående år, er Aasjord fornøyd.

– Totalt sett er vi svært fornøyd med resultatet for 2020.

Til tross for korona og utfordringene det medførte, har vi oppnådd gode resultater. Mye
av det skyldes svært dedikerte og dyktige medarbeidere og den innsatsen de hver dag leg
ger ned for Nova Sea. I tillegg har våre biologiske prestasjoner gjennom 2020 jevnt over vært god og markedet imponerende tilpasningsdyktig, gitt den situasjonen verden har
stått i. Dette viser igjen laksen sin sterke posisjon som et sunt, godt og foretrukket produkt, sier Aasjord.

Nova Sea på Lovund. (Foto: Steve Hernes)