Gründeren jobbet tidligere med laks. Nå vil han drive med innlandsoppdrett av røye

Nyheter
1938

Børre Nilsen i Hedmark har fått ja fra Fylkesmannen i Innlandet på sin konsesjonssøknad om uttak av vann til røyeproduksjon. – Et viktig steg på veien, men det er fremdeles langt igjen til vi er i mål, sier Nilsen.

På gården Nordli i Brydalen i Tynset kommune i Hedmark driver Børre Nilsen i dag med honningproduksjon. Han tror gründererfaringen blir viktig i arbeidet med å få på plass anlegg for innlandsoppdrett av røye.

– Vi har hatt mye arbeid med konsesjonssøknaden som nå er ute på høring. Klosser Innovasjon har hjulpet til med mye, og vært en pådriver for prosjektet, sier Nilsen.

Klosser Innovasjon har over lengre tid fremmet initiativer til innlandsoppdrett av røye. De har igangsatt en stor satsing på røyeoppdrett gjennom to prosjekter; Arctic Red som er et nasjonalt avlsprogram på Arktisk Røye, samt et eget mobiliseringsprosjekt der potensielle røyeoppdrettere veiledes gjennom Klossers inkubatorordning.

Klosser Innovasjon jakter for øvrig private investorer til et landbasert oppdrettsanlegg for røye, som etter planen skal stå klart på Roverud utenfor Kongsvinger i løpet av 2021.

Tror det finnes interesserte investorer
Landbasert oppdrett av røye er et alternativ både i småskalaproduksjon (20-50 tonn i året) eksempelvis for bønder, eller for mer industriell produksjon i langt større kvanta (300-400 tonn i året).

Røye. FOTO: Klosser Innovasjon

Børre Nilsen er opprinnelig finnmarking, og har jobbet innen lakseoppdrett. Han er overbevist om at røye er et godt produkt som vil være svært interessant for markedet.

– Dersom søknaden går igjennom starter jobben med å prosjektere anlegget og lage  kalkyler på hvordan dette kan realiseres. Jeg tror det finnes interesserte investorer som har de samme målene som oss for å få til dette, sier Nilsen.

Nilsen har stor tro på at fiskeoppdrett kan være en næring med ei framtid i distriktet, men det gjenstår fortsatt mye før spaden kan settes i jorda.

Rådgiver Ole Sylte Heggset ved landbrukskontoret i Alvdal og Tynset har tro på satsingen til Nilsen.

– Det er artig at en som har hatt en fot innen akvakultur fra før kanskje blir den første til å starte opp i Tynset. Han vil være en spenstig førstekandidat og en fagressurs for andre som kan komme etter på røyeoppdrett i regionen, sier Heggset til nettavisen Tynsetingen.

– Markedet er klart for en ny rød luksusfisk
Fylkesmannen har nå gitt grønt lys for at Nilsen kan få ta ut inntil 0,150 kubikkmeter vann i sekundet fra elva Brya. Nilsen har eiendom langs Brya, hvor han ønsker å sette opp et RAS-anlegg hvor han i stor grad skal resirkulere det rene og kalde grunnvannet. Han har også søkt om å få bygge et mikrokraftverk i forbindelse med produksjonslokalet, og vil også se på muligheten for solcelleanlegg.

Hagen Røe er begeistret for planene til Nilsen, og tror dette kan være starten på noe stort, ikke bare for Fjellregionen, men for hele Innlandet. Og flere potensielle røyeoppdrettere fra Innlandet har allerede sendt inn sine konsesjonssøknader.

– Vi tenker at røyeoppdrett kan skje i ulik størrelsesorden. Alt fra såkalte røyefjøs i mindre skala fra 15–50 tonn med stor grad av videreforedling, til større anlegg fra 300 tonn som det Nilsen ønsker å etablere og store industrianlegg, sier Mali Hagen Røe i Klosser Innovasjon.

– Samfunnet er hele tiden i endring, og vi må tenke nytt skal vi komme videre både i Fjellregionen og Innlandet. Oppdrett kan bety vekst i distriktene på samme måte som det har gjort på kysten. Tilgang på rent og kaldt vann er avgjørende og her har Fjellregionen store ressurser, sier Hagen Røe.

Hun påpeker at dette også handler om bærekraftig matproduksjon, noe som regionen er kjent for.

– Markedet er klart for en ny rød luksusfisk, men det må bygges opp. Og blindtester har vist at røye slår både laks og ørret, ikke minst som sushi. Rakrøye er også elsket av dem som har fått smake den. Men det er en relativt stor investering som må til, så her trenger vi investorer med på laget, sier Hagen Røe.

Positiv respons
For Nilsen sin del er det ikke først og fremst kapitalen som er målet. Han har derimot to andre grunner som driver han i arbeidet med å få realisert et oppdrettsanlegg i den vesle bygda Brydalen.

– Lykkes jeg med dette, så kan jeg ha sørget for at det blir attraktivt for ungene våre å bli boende på Nordli når de blir voksne. Den andre grunnen er å skape arbeidsplasser i bygda, sier Nilsen, som kun har fått positiv respons fra bygdefolket.