Åpner nytt landbasert avls- og oppdrettsanlegg for røye i Hedmark i 2021

Nyheter
2048

Klosser Innovasjon jakter private investorer til et landbasert oppdrettsanlegg for røye, som etter planen skal stå klart på Roverud utenfor Kongsvinger i løpet av 2021.

Det skriver avisen Glåmdalen.

Gjennom prosjektet Arctic Red har Klosser Innovasjon (tidligere Hedmark næringspark) allerede jobbet flere år med forskning og avl på arktisk røye på Rena. Nå planlegges et nasjonalt kompetanse- og avlssenter for landbasert oppdrett av røye på Roverud i løpet av 2021.

Mens Klosser Innovasjon skal stå for forskningen og stamfiskproduksjonen, er det private investorer som skal drifte det kommersielle oppdrettsanlegget for røye. Planen er å få til et spleiselag av investorer, men det skal også hentes inn midler fra Innovasjon Norge og andre statlige tilskuddsordninger i starten. Det er ennå ikke avgjort om det skal produseres rogn eller yngel for videresalg.

– Røye er godt egnet til oppdrett. Den tåler å stå tett, er lite utsatt for sykdom, og er en velsmakende matfisk. Her er det gode kommersielle muligheter for å produsere både i middels og stor skala, sier administrerende direktør Frank Larsen i Klosser Innovasjon til Glåmdalen.

Ifølge Larsen har Klosser Innovasjon søkt nødvendige tillatelser, inkludert statlig konsesjon. Han anslår det vil være behov for mellom 10 og 15 arbeidsplasser i starten.

– Se bare hvor stort lakseoppdrett er blitt i løpet av noen få tiår. Målet er naturligvis ikke å bli like store som laksenæringen, men dette anlegget kan bli fundamentet for en voksende landbasert oppdrettsnæring i Innlands-Norge, mener Larsen.