Gjelle-ekspert til PHARMAQ Analytiq

Nyheter
1132

Bergenslaboratorium får forsterkning.

– God gjellehelse er veldig sentralt for en god fiskevelferd, og det er med stor glede vi nå utvider histologi-teamet med gjelleekspert Alf Dalum. Han har akkurat avsluttet doktorgraden sin på immunvevet i gjellene hos laks, og han vil bli sentral både for diagnostikk og forskning på gjelleutfordringer fremover, skriver Pharmaq Analytiq i en pressemelding.

Fisk med nedsatt gjellekapasitet tåler dårlig stress og håndtering noe som skaper store utfordringer blant annet ved mekanisk avlusning. Kartlegging av gjellestatus er derfor viktig før avlusning for å velge best mulig metode. Histologi etter avlusningen kan også være en nyttig analyse for å kontrollere at behandlingen har foregått optimalt og ikke gitt unødige skader i fiskens vev.

Alf Dalum vil være sentral i dette arbeidet, og PHARMAQ Analytiq satser på FOU-prosjekter for å bedre forstå de underliggende mekanismene for en god og dårlig gjellehelse.

PHARMAQ Analytiq tilbyr analysetjenester for å forbedre fiskevelferd og fiskehelse med fokus på smoltifisering, samt overvåkning og forebygging av smitte og sykdom i norsk og internasjonalt fiskeoppdrett. Dette gjøres fra selskapets laboratorium i Bergen som er akkreditert etter ISO 17025 standarden.