Gåsø strammer grepet om NRS og jakter fusjon med NTS: «Har de facto kontroll»

Nyheter
1577

Høstens fusjonssonderinger var ikke over.

I høst oppsto det den reneste rykteflom etter at det ble kjent at det pågikk fusjonssamtaler mellom Norway Royal Salmon (NRS) og NTS’ heleide datterselskap Midt-Norsk Havbruk (MNH). Etter hvert ble ryktene så mange og høylydte at NRS og NTS i en felles børsmelding bekreftet av det var hold i dem: 

«Det foregår sonderinger, men utfallet av disse er på nåværende tidspunkt uavklart. Eventuelt ytterligere opplysninger vil bli offentliggjort på egnet tidspunkt.» 

16. november kunngjorde partene at de skrotet fusjonssamtalene. I en felles børsmelding skrev NTS og NRS om sonderingene knyttet til en mulig fusjon mellom MNH og NRS: «Disse sonderingene er nå avsluttet og selskapene viderefører sin virksomhet som tidligere.»

Helge Gåsø. Foto: Frøy-gruppen

Byttehandel
Fusjonsplanene hadde fått ekstra næring ettersom lakseveteran Helge Gåsø er sentral og på eiersiden i begge de to oppdrettskonsernene. At den tidligere Frøya Holding, Hydro Seafood og Midnor-toppen ville slå sammen sine oppdrettsinteresser har ikke vært noen godt skjult hemmelighet.

En uke seinere, den 23. november, ble det kjent at trioen NRS, Måsøval og NTS gjorde en byttehandel i milliardklassen. Dette avsluttet tilsynelatende samtalene om sammenslåing.

Men ideen om fusjon mellom de to midt-norske oppdrettselskapene var ikke over. Tvert i mot. Byttehandelen åpnet nye muligheter.

Enekontroll
iLaks har fått innsyn i et delvis sladdet dokument som Arntzen de Besche Advokatfirma har sendt til Konkurransetilsynet. Dokumentet «gjelder NTS-konsernet sitt erverv av de facto enekontroll over Norway Royal Salmon».  

Bakteppet for dokumentet er Konkurransetilsynets vurdering av NRS og NTS’ samlede markedsandel i oppdrettsegmentene brønnbåt og servicefartøy.

«Det er videre to vertikalt forbundne markeder, henholdsvis markedet for brønnbåttjenester og markedet for andre servicefartøyer til oppdrettsnæringen. I begge disse markedene er NTS aktuell og potensiell leverandør til NRS, men ingen av partene har mer enn 30% markedsandel. Foretakssammenslutningen vil uansett ikke ha noen utestengende virkninger i noe marked», mener Arntzen de Besche.

Rørvikselskapet NTS’ våpendrager vektlegger særlig transaksjonene som ble offentiggjort 23. av november. Da ble det, som nevnt, inngått to aksjekjøpsavtaler mellom Måsøval Eiendom og MNH. Måsøval solgte sin eierpost på 12,8 prosent av aksjene i NRS til MNH med oppgjør i aksjer i den islandske lakseoppdretteren Ice Fish Farm. Samtidig solgte Måsøval 15,8 prosent av aksjene i investeringsselskapet Havbruksinvest til MNH mot oppgjør i Ice Fish Farm.

Største
Måsøval, som var største enkeltaksjonær i NRS, gikk da ut av eierlisten i trondheimsoppdretteren. Havbruksinvest rykket med det opp som tredje største NRS-eier. Største aksjonær i Havbruksinvest er Helge Gåsø, gjennom Gåsø Næringsutvikling, som eier 29,5 prosent av aksjene.

Gåsø kontrollerer dermed 9,2 millioner NRS-aksjer, via Frøy-gruppen og Havbruksinvest. Som største eier (39 prosent) i NTS, kontrollerer han også Måsøvals gamle eierpost (nå eid av MNH) på 5,6 millioner NRS-aksjer, samt NTS aksjepost på drøyt to millioner NRS-aksjer.

Samlet sett utgjør dette 16,8 millioner (38 prosent) av de totalt 44 millioner utestående aksjer i NRS.

Advokatfirmaet baserer sin vurdering om «de facto kontroll» over NRS på følgende omstendigheter:

Konkurransebegrensende
En sammenslåing mellom NTS og NRS vil ikke bli godkjent før den er godkjent av konkurransemyndighetene. Problemstillingene her er, som nevnt, knyttet til hvorvidt NTS og NRS vil oppnå vesentlig markedsmakt eller konkurransebegrensede virkninger innen segmentene brønnbåt og servicebåt for oppdrett.

Det argumenterer Arntzen de Besche Advokatfirma for ikke vil være tilfelle.

– Dette er et advokatprodukt, skriver Helge Gåsø i en epost til iLaks. 

– Da det etter avtalen mellom Midt Norsk Havbruk og Måsøval kom NTS opp i direkte og indirekte over 30 prosents eierskap i NRS. Advokatene fant da det var riktig å levere denne søknaden til Konkurransetilsynet. Det har ikke skjedd eller er ikke planer om noe konkret utover dette, skriver Gåsø videre.

iLaks har også kontaktet konsernsjef Charles Høstlund i NRS for kommentarer til denne saken.