Frp-veteran ber om statlig kontroll av Edelfarm-vedtak

Nyheter
622

Saltdal Frp ber Fylkesmannen i Nordland kontrollere lovligheten av kommunens vedtak, hvor Edelfarm ikke får utvide på lokalitet Daumannsvika, slik at selskapet kan legge om til økologisk drift.

Det skriver lokalavisen Saltenposten i onsdagens papirutgave.

Kommunestyret i Saltdal behandlet i slutten av april en søknad fra Edelfarm om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som ble stemt ned med 11 mot 10 stemmer. Dette selv om kommunedirektøren i sin innstilling hadde gått inn for å gi dispensasjon.

Jan Arild Ellingsen. FOTO: Stortinget

Ifølge møteprotokollen var det Senterpartiet, Saltdalslista og Rødt, som stemte for å avvise søknaden, mens Frps sitt forslag om å innvilge dispensasjonen fikk støtte av Arbeiderpartiet og Høyre.

Nå har Saltdal Frp bedt Fylkesmannen i Nordland om en såkalt lovlighetskontroll av vedtaket. Dette er ifølge Fylkesmannen et middel for å få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene.

– Vi syns det er interessant at søknaden avvises til tross for at administrasjonen mener det var grunnlag for å behandle søkanden, og stiller derfor spørsmål ved om det er et lovlig vedtak, sier Frp-veteran Jan Arild Ellingsen til Saltenposten.

Ordfører Rune Berg (Sp) i Saltdal sier Frp har full anledning til å be om en slik kontroll, men ville ikke kommentere saken ytterligere.