Tommel ned for Edelfarm: – Det er den svakeste faglige begrunnelsen noensinne

Nyheter
644

Edelfarm får ikke utvide på lokalitet Daumannsvika i Saltdal kommune, slik at selskapet kan legge om til økologisk drift.

Det ble klart da kommunestyret torsdag behandlet søknaden fra oppdretteren om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Med 11 mot 10 stemmer ble søknaden avslått.

Lokalitet Daumannsvika i Saltdal kommune. KART: Barentswatch

Dette til tross for at kommunedirektøren i sin innstilling hadde gått inn for å gi dispensasjon. I innstillingen til kommunestyret het det blant annet at «fordelene ved tiltaket er vesentlig større enn ulempene samlet sett.»

Ifølge møteprotokollen var det Senterpartiet, Saltdalslista og Rødt, som stemte for å avvise søknaden. De tre partiene understreket i kommunestyret at de ikke var imot oppdrett, ifølge Saltenposten, men at de ønsket mer kunnskap og forståelse om havbruksnæringen før de fattet et vedtak.

Frps forslag om å innvilge dispensasjonen, under forutsetning av at Edelfarm utviklet en modell for på fortsette miljøovervåking av Skjerstadfjorden (med en foreløpig varighet til 31. desember 2022), fikk støtte av Arbeiderpartiet og Høyre.

Administrerende direktør i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS), Elnar Remi Holmen, fulgte kommunestyremøtet via nett. Han reagerer sterkt på vedtaket om å si nei til dispensasjon, og sier til Saltenposten at det er «den svakeste faglige begrunnelsen noensinne.»

– Det store paradokset i denne saken er nettopp at man vil ha mer informasjon om miljøet, samtidig som man sier nei til dette som er et miljøprosjektet i seg selv, hvor selskapet gjør store grep for å bedre forholdene i fjorden, sier han.

Salten Aqua, som har Edelfisk (heleier av Edelfarm) på eiersiden, er for øvrig aksjonær i BRUS.