«Frøy Valkyrien» overlevert

Nyheter
1496

Sletta Verft overleverte den 11.10.17 nybygg nr. 158 «Frøy Valkyrien» til Frøy Akvaressurs.

«Frøy Valkyrien» er en helt ny type servicefartøy for havbruksnæringen. Fartøytypen er optimalisert for svært tunge service-operasjoner og for bruk i eksponerte kystområder.

Sjøfartsdirektoratets nye krav til dekksutstyr er oppfylt på alle punkter. Konseptet har en sterk miljøprofil, med et lettdrevet skrog, effektivt propulsjonssystem og et topp moderne dieselelektrisk anlegg fra Elmarin i Kristiansund.

Det påregnes betydelige miljøgevinster og årlige drivstoffbesparelser sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle katamarankonsepter. Prosjektet er støttet av Enova.

«Frøy Valkyrien» er en solid bygget stålkatamaran. Fartøyet har ekstra stort
arbeidsdekk med kraftige vinsjer og store fjernbetjente kraner med lang rekkevidde.

Det er lagt vekt på gode lugarer med egne toalettmoduler, moderne messe og oppholdsrom samt operasjonsområder med god utsikt.

Fartøyet har en lengde på 25 meter og en bredde på 13 meter. Det har en innredning for sju personer.

«Frøy Valkyrien» er søsterskip til «Frøy Harvest» som ble overlevert til Frøy Vest
Rederi i juli 2017.