Freiberg: – Det mest oppdrettsfiendtlige forslaget jeg noen gang har sett

1828

Fiskeripolitisk talsperson i FrP, Kjell Børge Freiberg, går til kamp mot et forslag om en ny produksjonsavgift for oppdrettsnæringen, og mener at noen opposisjonspartier målrettet ødelegger for norske oppdrettere.

SV fremmet tirsdag 10. april et forslag på Stortinget om å innføre en ny produksjonsavgift for havbruksnæringen. Forslaget går ut på å utrede en avgift per kilo produsert fisk og legge frem forslag om dette i Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

SV har uttalt at de ser for seg en avgift på 35 øre pr kilo, noe som kan pålegge oppdrettsnæringen en skattebyrde på 500 millioner kroner.

– Forslaget fra SV er så næringsfiendtlig at det er skremmende. Dette er nok det mest oppdrettsfiendtlige forslaget jeg noen gang har sett. Det er få som ønsker å investere i en næring som vil straffes for å lykkes. Jeg er redd for at konsekvensen av SVs forslag er at investeringene i oppdrettsnæringen uteblir, og det bør SV ta innover seg, sier Freiberg.

– En svertekampanje
Han mener SV i åresvis har kjørt en voldsom svertekampanje mot oppdrettsnæringen.

– Nå må det snart bli en slutt på svartmalingen. Jeg tror rett og slett ikke SV forstår at det er demotiverende for folk i næringen å høre deres svertekampanje, spesielt ikke når de i tillegg skal overkjøre bransjen med ytterligere skatter og avgifter.

Håper SVs forslag stemmes ned
Freiberg frykter for næringens fremtid hvis forslaget går igjennom.

– Oppdrettsnæringen er blant Norges mest inntektsdrivende næringer, og vi eksporterte i 2017 oppdrettsfisk for hele 67,7 milliarder kroner. Jeg verken tror eller håper at opposisjonen på Stortinget vil gå med på SVs forslag. I så fall vil vi nok gi fra oss markedsandeler på verdensmarkedet til Chile og Skottland.

– Denne næringen beskattes på ordinær måte som andre næringer og bedrifter. Skal næringen i tillegg avgiftsbelegges for å skape arbeidsplasser for 500 millioner er dette en reell trussel for næringens fremtid.