Fra offshore til lakseoppdrett: «Smøla Viking» skal fjerne opp mot 100 prosent av lusa

Nyheter
3776

– Denne båten representerer et meget stort løft for vårt firma, sier daglig leder Jan Eirik Nordseth i det nye rederiet Eines på Smøla.

I slutten av juni kjøpte rederiet Eines supplybåten «Gardwill» fra Tønsberg-baserte Gard Supply. Båten, som er 72 meter meter lang og 16 meter bred, ble bygd av Olympic Shipping i 2004.

Jan Eirik Nordseth (t.v.) og Roger Sæther fra Gard Supply. FOTO: Eines (med tillatelse)

Nå har den skiftet både navn og hjemmehavn. Båten har fått navnet «Smøla Viking» og hører til Kristiansund. Dette er det andre skipet til Eines etter «Smøla Våg».

– Fartøyet skal nå gjennom en ombygging og utrustning ved Vard Langsten de neste sju ukene, sier Jan Eirik Nordseth til iLaks.

Ombyggingen starter 10. august, og når båten er ferdig, skal Eines bruke «Smøla Viking» primært som avlusningsfartøy i havbruksnæringen.

– Båten vil i store deler av året ha stasjon i Lofoten og Vesterålen hvor den har en treårs avtale med seks oppdrettere for beredskap og behandling, sier Nordseth.

Han håper og tror båten skal være i gang i løpet av oktober.

Største kontrakt noensinne for FLS
Ifølge Nordseth har selskapet inngått avtaler med flere store utstyrsleverandører i Norge. I tillegg til at båten skal bygges om på Vard Langsten kommer kranene fra Melcal, mens alt av dekkutrustning er det SMH Solutions som står for.

Jan Eirik Nordseth (t.v.) og Lars Georg Backer fra FLS. FOTO: Eines (med tillatelse).

Hovedleveransen, det vil si avlusningsutstyret, leveres av Flatsetsund Engineering (FLS).

– Vi har signert en avtale om levering av siste generasjon FLS-avluser. Denne er videreutviklet på mange fronter og vil gi økt avlusningseffekt, bedre kapasitet og 100 prosent filtrering av lakselusen, sier Nordseth.

Dette er den største kontrakten noensinne for Flatsetsund Engineering, men partene oppgir ikke summen på avtalen.

Daglig leder Lars Georg Backer i Flatsetsund Engineering sier til iLaks han er glad for det gode samarbeidet de har fått til på Nordmøre. Han forklarer nærmere hvordan avlusningssystemet vil fungere på båten:

– 
Hver FLS-linje vil ha ett spylepunkt. Det vil si at hver laks vil passere tre spyledyser, som trolig vil øke effekten på fjerning av lusen. Vi satser på at vi vil øke effekten fra dagens 95 prosent opp mot 98-100 prosent, sier Backer og fortsetter:

– I tillegg vil dette trolig gjøre at fisken kan kjøres kjappere gjennom avluserene, som igjen vil gi økt kapasitet i tonnasje per time.

Anlegget har en total kapasitet på over 200 tonn i timen.

Stikk
– Denne nye tilføyingen til kapasitet i markedet kommer ene og alene på grunn av etterspørsel fra kundene. Vi har hatt kundene med oss i prosessen og de har fått formet fartøyet slik dem selv har ønsker om for å gjøre det mest mulig effektivt. Det er laget løsninger i slangehåndtering, kameraplassering og beskyttelser rundt propeller og så videre, som gjør at fartøyet skal kunne bevege seg raskt og effektiv i og i nærheten av merdene, sier Jan Eirik Nordseth.

Samtidig kommer Nordseth med et lite stikk avslutningsvis.

– Flere og flere etterspør avlusningsmetoder, som fisken tåler da det i dag er andre metoder som medfører lidelse og tap. Med denne kapasiteten kommer vi til å håndtere noe av oppdretternes etterspørsel etter bedre løsninger i markedet. Det er forunderlig at ikke flere rederier og serviceselskap ønsker å møte behovet for bedre fiskevelferd og minimere fiskedødelighet. Vi er glade for å tilby en metode som veterinærer og våre kunder går god for, mener han.

Les også: Transporten fra Afrika-kysten til Møre tok over tre uker. Snart kaster fartøyet seg inn i lusekampen

«Smøla Viking». FOTO: Eines (med tillatelse)