Fra massiv underdekning til massiv overdekning

Nyheter
326

Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård vender tommelen ned for lakseaksjene på Oslo Børs.

«Etter et kvartal med betydelig underdekning fra Norge, er vi ved foten av den største sekvensielle volumopptrapping siden 2011. Denne opptrappingen vil målrette markeder med sviktende etterspørsel og svekket absorberingskraft. Derfor forventer vi en 40 prosent prisnedgang fra toppen og et volatilt prismønster over de kommende månedene. Vi hever også våre 2017-18 globale tilbudsestimater med 2%, noe som får oss til å redusere våre lakseprisprognoser for 2017 og 2018 med NOK 2 pr kg (henholdsvis NOK 53 og NOK 50). Vi hever også våre kostnadsanslag med NOK 1 per kg til NOK 32. Som et resultat, reduserer vi våre estimater og nedgraderer sektoren», skriver han i en rapport som distribueres fra meglerhuset mandag morgen.

«Den norske næringen har kjørt 5-6% under full kapasitet på grunn av problemer med lakselus i 2015. Dette har ført til massiv underdekning, spesielt i juni og juli. Vi anslår at biomassesituasjonen i Norge har snudd fra -4% i mai til + 4% nå i august. Vi forventer at månedlig høsting vil øke fra 82.000 tonn i juli opp til 120.000 tonn i september.»

Giskeødegård har benyttet sommerferien til å besøke butikker på kontintentet, og herfra har han hentet følgende to konklusjoner:

1) laks har mistet hylleplass

2) butikkprisene har gitt rom for røkte produkter av hvitfisk og pelagisk til å fylle gapet.

«Vi har også observert økt tilstedeværelse av lokalt produsert oppdrettsørret og en massiv markedsføring av varmtvannsreker på steder hvor vi pleide å se laksen. Vi har knapt sett noen form for markedsføring eller priskampanjer på laks, og prisnivået på filet (25-30 euro per kg) var dobbelt så høyt som 2013-15 nivåene. Vi frykter at kjøpekraften i den europeisk detaljhandelen står overfor et stort tilbakeslag i løpet av H1 2016», skriver han videre.

«Vi frykter en kombinasjon av svakere kjøpekraft i markedet og stor volumøkning vil ha samme effekt som regn etter en lang tørke. Markedet vil trenge 3-12 uker å absorbere fullt volum – samtidig er det en risiko for overproduksjon og et bratt prisfall.»