Fornøyd med nytt MTB-forslag

1288

Denne uken troppet en delegasjon fra havbruksleverandørene organisert i Norsk Industri opp på fiskeriminister Elisabeth Aspakers kontor for å diskutere rammebetingelsene med regjeringsrepresentanten.

– Det var først og fremst et orienteringsmøte, der vi fikk legge fram våre tanker om utviklingen og utfordringene våre bedrifter står overfor, sier Bente Lund Jacobsen, styreleder for Havbruksleverandørene i Norsk Industri, til Sysla.no.

Luseutfordringer
Blant annet ble utfordringene knyttet til luseproblematikken diskutert.

– Kravet om reduksjon fra 0,5 lus per laks til 0,1 stiller bransjen overfor en rekke utfordringer. Forskning og utvikling blir viktig, ikke minst finansieringen, sier hun.

Innskjerpete miljøkrav
Lund Jacobsen, som selv er administrerende direktør i Mørenot Aquaculture, mener havbruksleverandørene kan bli flinkere til å benytte seg av statlige ordninger.

– Skattefunn er den enkleste formen for støtte til FoU, men der finnes også andre forsknings- og utviklingsmidler vi bør bli flinkere til å ta i bruk, sier hun.

Hun sier at utfordringene som ligger i de stadig innskjerpede miljøkravene som forutsetning for kontrollert vekst, bare kan oppnås gjennom et høyt engasjement fra leverandørnæringen.

– Våre bedrifter må på banen med teknologiske løsninger i nært samarbeid med oppdrettsselskapene, sier Lund Jacobsen.

Kapasitetsvekst
Lund Jacobsen sier næringen også er positiv til regjeringens annonserte kapasitetsvekst på fem prosent.

– Dette vil bidra direkte til økt nasjonal verdiskaping også for leverandørindustrien, sier hun.