For et år siden fikk Arctic Seafarm Langset trukket tilbake landbasert konsesjon. Nå har Statsforvalteren gitt utslippstillatelse

Nyheter
0

Omkamp om oppdrettskonsesjon.

I november 2020 kunne iLaks avsløre at Arctic Seafarm Langset, som har planer om å produsere 15.000 tonn laks årlig på land i Nesna Industripark, fikk trukket tilbake sin akvakulturkonsesjon av Fiskeridirektoratet. På bakgrunn av sakens dokumenter mente Fiskeridirektoratet blant annet at det ikke var mulig å avgjøre om det omsøkte anlegget vil være på land eller i sjø.

Les også: – Det skal ikke være noen tvil om at dette anlegget er på land

Nå, ett år seinere, har Statsforvalteren i Nordland innvilget søknaden fra Arctic Seafarm Langset om oppdrett av laks på land i Langsetvågen, melder Helgelands Blad.

SKISSE: Arctic Seafarm Langset

Statsforvalteren gir tillatelse kun etter forurensningsloven (utslippstillatelse), mens det er Nordland fylkeskommune som gir selve akvakulturtillatelsen.

Det planlagte landanlegget for matfisk og storsmolt av laks er på sin andre runde i søknadssystemet. Statsforvalteren ga utslippstillatelse til lokaliteten også i juni 2019, men Fiskeridirektoratet opphevet akvakulturtillatelsen den gang. Siden er søknaden endret på flere punkt, og derfor måtte det ny behandling til også hos Statsforvalteren nå.

Det gis tillatelse til utslipp av nitrogen, fosfor og organisk avfall fra virksomheten. Utslippspunkt skal være nordøst for anlegget, på 30 meters dyp.

Statsforvalteren påpeker at det omsøkte anlegget er stort (15.000 tonn MTB), og mener at produksjonen må følges opp med miljøovervåkning og dokumentasjon av utslipp og rensegrad etter oppstart.

Anlegget til Arctic Seafarm Langset har en prisramme på 600 millioner kroner. Selskapet har blant andre Kvarøy Fiskeoppdrett på eiersiden.