Flytting av leppefisk kan gi risiko for sykdom og genetisk påvirkning

Nyheter
0

Havforskningsinstituttet (HI) er ikke bekymret for overfiske av «gyltene» og «nebbene», men mener at flytting over lange avstander kan være en risikofaktor for leppefisken.

Onsdag la HI frem sin risikorapport for norsk fiskeoppdrett. En av tingene som fremgår der, er at forskerne er skeptiske til flytting av leppefisk over store geografiske avstander.

– Det gjør at lokal leppefisk kan bli utsatt for både nye sykdommer og genetisk påvirkning, sier forsker Nina Sandlund, i en sak på HI sine nettsider.

Grønngylt-gener fra Skagerrak
Dette fordi sykdom kan spres mellom ulike områder, og fordi rømt leppefisk kan krysse seg med den lokale leppefiskbestanden.

Genetiske studier av grønngylt i Trøndelag har vist at det har vært tilfeller av innkryssing av fisk med genetisk opphav fra Skagerrak-området.

Leppefisk er et samlebegrep for flere arter, som grønngylt (avbildet), bergnebb, gressgylt og berggylt. Fiskene brukes som rensefisk i oppdrett. Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

– Dette kan bare skyldes at fisk er transportert fra Skagerrak-området og til Trøndelag, før den har rømt fra oppdrettsanlegget den ble plassert i, sier Sandlund.

Ikke bekymret for overfiske
Hvert år fiskes det flere millioner leppefisk langs kysten. Når det gjelder antallet leppefisk som fanges, er ikke HI-forskerne særlig bekymret.

Dette har sammenheng med at fisket av leppefisk holdes under eller omtrent på kvoten for fangst av arten. På Vestlandet er kvoten på ti millioner, mens den på Sørlandet og nord for 62° nord er kvote på fire millioner. På Vestlandet utgjør grønngylten omlag 70 prosent av fangsten.

I noen områder har fisket imidlertid hatt en effekt på økosystemet:

– I noen områder kan det i perioder være overvekt av små fisk og lite av de største. I disse områdene kan det ta litt tid før de minste fiskene vokser seg store, sier HI-forsker Anne Berit Skiftesvik.

Vil kutte ut grønngylt
I oppdrettsanlegg er det dessverre høy dødelighet blant leppefisk, som brukes til å spise lus som henger på laksen.

Grønngylt er den mest brukte sorten.

På grunn av den høye dødeligheten, har flere oppdrettere sagt at de vil gå bort fra å bruke grønngylt, og over til å bruke bergnebb, som kanskje vil klare seg bedre i merdene. Lerøy er blant dem som har uttalt at de vil slutte å bruke grønngylt.

Les også: Lerøy vil ikke lenger bruke grønngylt som rensefisk