180.000 rensefisk døde hos Lerøy: – Langt fra forsvarlig

Nyheter
0

Mattilsynet varsler vedtak, etter det de anser som regelbrudd på seks Lerøy-lokaliteter. 180.000 rensefisk døde i løpet av få måneder.

Det kommer frem av et varselbrev, sendt av Mattilsynet til Lerøy, den 23. oktober. iLaks har fått innsyn i brevet.

Man mistenkte underernæring og at fiskene biter på hverandre, skriver Mattilsynet, om forholdene på en av lokalitetene.

Til sammen skal minst 180.000 rensefisk, i hovedsak av typen grønngylt, ha dødd på lokalitetene, fra slutten av juli og frem til midten av oktober. Lokalitetene ligger fordelt på fire kommuner i Vestland: Bjørnafjorden, Tysnes, Askøy og Øygarden.

Dødeligheten skal skyldes infeksjoner, sår og slitasje.

Varselet gjelder seks lokaliteter:
Gulholmen (24735): 55.696 grønngylt ble avlivet i uke 41, etter å ha blitt satt ut i uke 30. Dette utgjør en akkumulert dødelighet på 62,25 prosent, ifølge Lerøy. Avvikshåndteringen tyder på at årsaken var bakteriell infeksjon.

– Regelbruddet er mest alvorlig på lokaliteten Gulholmen, da den ukentlige dødeligheten er størst her, og siden den akkumulerte dødeligheten er langt fra forsvarlig, skriver Mattilsynet.

Skorpo (32877): 33.904 grønngylt døde fra utsett til og med uke 39 – som ifølge Lerøy gir en akkumulert dødelighet på 33,2 prosent. Her skal det ha vært forøket dødelighet i alle merder fra uke 30, uken etter første levering.

– Ved mottakskontroll var det mye finneslitasje, men veldig få sår, og fisken så forholdsvis fin ut. Dette utviklet seg til sår ved ryggfinne, bak brystfinne og hale. Man mistenkte underernæring og at fiskene biter på hverandre, og anlegget økte fôringen, skriver Mattilsynet.

Arkivfoto: Fiskeridirektoratet

Kvernavika (24975): 28.404 grønngylt døde i perioden mellom uke 35 og 39. Fisken viste ikke skader eller andre tegn til sykdom ved utsett, men bakterien Tenacibaculum maritimum ble påvist i september. 

Ramsøy S (11651): Et antall mellom rundt 27.000 og 30.000 grønngylt skal ha dødd her mellom uke 31-35. Prøvesvar har blant annet vist bakterieinfeksjon, gjellebetennelse, og problemer med tarm, lever og dermatitt.

Rongøy (29276): 21.905 rensefisk døde mellom uke 36 og 39. Her er det uklart om tallene kun gjelder grønngylt, eller om de også omfatter annen rensefisk.

Fisken skal ha blitt funnet med sår- og slitasjeskader. Ifølge avvikshåndteringen skyldes dette trolig håndtering i forbindelse med flytting av rensefisk, før omfattende nothåndtering og behandling av laks. 

Djupevika (26595): 13.174 grønngylt ble tatt ut mellom uke 33 og 41. Obduksjonsfunn avdekket finneslitasje og skjelltap/sår, og bakterien Tenacibaculum maritimum ble påvist.

Tall på antall døde individer, og informasjon om årsak, er rapportert inn til Mattilsynet av Lerøy. Mattilsynet mottok varslene i september og oktober.

Brudd på regelverket
Mattilsynet mener de høye dødstallene skyldes fravær av korrigerende tiltak for å forebygge økt dødelighet, og anser dette som regelbrudd på samtlige lokaliteter.

– Vi vurderer det foreløpig som nødvendig å pålegge dere en gjennomgang av den forøkede dødeligheten på hver enkelt lokalitet, for å etablere korrigerende tiltak, og unngå at lignende dødelighet skjer igjen. Samtidig ser vi behovet for at noen har en overordnet kontroll på arbeidet, skriver de til Lerøy.

Mattilsynet mener også at tilfellene bryter med den delen av «forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturloven» som gjelder innholdet i internkontrollen. Blant annet går dette ut på å vurdere risiko, og iverksette rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp i avvik.

De vurderer å fatte vedtak om «avvikshåndtering». Dette innebærer korrigerende tiltak, eller å gi en utfyllende beskrivelse av hvorfor man ikke har gjort korrigerende tiltak.

Illustrasjonsfoto: Lerøy

Egenverdi
Leppefisk og rognkjeks brukes som «rensefisk» til å bekjempe lakselus i oppdrettsanlegg. Høye dødstall på rensefisk er ikke uvanlig: Ifølge Forskning.no dør 150.000 rensefisk daglig, og 50 millioner årlig, i norske anlegg.

– Det er viktig at virksomheten er klar over egenverdien til det enkelte individ av disse rensefiskene,  og at man går aktivt inn for å sikre at færrest mulig individer vil påføres unødig lidelse i framtiden, skriver Mattilsynet i brevet til Lerøy.

Mattilsynet gav Lerøy svarfrist til 5. november, men Lerøy har bedt om utsettelse til 26. november.

Sak oppdatert: Lerøy slutter å bruke grønngylt
– Lerøy Seafood setter alltid fiskevelferd først, og vi tar den nylige situasjonen med økt dødelighet blant grønngylt på alvor, sier Morten Fjæreide, daglig leder hos Lerøy Sjøtroll.

– Vi er fast bestemt på å være en del av løsningen, for å forbedre bransjens praksis og sikre bedre helse for fisken vår, sier Morten Fjæreide, daglig leder i Lerøy Sjøtroll. Foto: Privat/LinkedIn

Lerøy varslet Mattilsynet da problemene oppstod, og har samarbeidet med eksperter ved Havforskningsinstituttet, ifølge Fjæreide.

– Til tross for våre forsøk for å redusere dødeligheten, har vi nå besluttet å avslutte bruken av grønngylt som en del av vårt rensefiskprogram. Vi fokuserer nå fremover på egenprodusert rognkjeks og labrus, som har hatt positiv helsestatus.

Fjæreide påpeker at Lerøy, i tillegg til å avslutte bruken av grønngylt, investerer i ny teknologi med nedsenkbare og semilukkede merder.

– Dette vil bidra til å redusere behovet for rensefisk, samtidig som den øker fiskevelferd og bærekraft.