Fjordsmolt har mistet 141.000 fisk etter rømming

Nyheter
1991

– Det er sterkt beklagelig at en slik hendelse kan oppstå, sier daglig leder i Fjordsmolt, Morten Berg.

Det var tirsdag 30. juli rundt klokken 12.00, at det rømte lakseyngel fra Fjordsmolt sitt settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden i Troms.

Hendelsen skjedde i forbindelse med en arbeidsoperasjon på anlegget, hvor yngel på 12 til 15 gram ble sortert over i større kar. Årsaken til hendelsen var at slangen, som fraktet fisk fra den ene avdelingen til den andre, løsnet og slo av en sikkerhetsventil. Dette resulterte i at mye fisk rømte gjennom en avløpsledning og rett ut i steinfyllingen.

Det ble umiddelbart satt i gang tiltak for å redusere omfanget av rømningen. Utstyr som ble brukt var garn, avkastnot og loddenot.

– Vi konstaterte fort at garn hadde liten effekt da sei som jaktet på rømt yngel surret sammen de finmaskede garnene. Dermed ble det iverksatt gjenfangst med loddenot i samarbeid med en lokal fisker. Arbeidet var krevende da sei og fugl beitet på yngelen under gjenfangsts-fiske. Under operasjonen med gjenfangst ble det observert at majoriteten av fisken døde da den kom i kontakt med saltvann. Siden fisken var såpass liten, og er i ferskvannsfasen så vil den dermed ikke være levedyktig i sjøvann på dette tidspunktet. Mesteparten av den gjenlevende yngelen svømte til utløpet til vannkraftstasjonen på Helleren, skriver Morten Berg i en pressemelding.

Ved bruk av loddenoten ble hele avløpet fra kraftstasjonen stengt av for å holde fisken inne på et begrenset område. 

– Hålogaland Kraft stengte deretter kraftstasjonen i to døgn, og dermed tilførselen av ferskvann, noe som gjorde at vi effektivt fikk stengt inne mye fisk i loddenoten, og vi da fikk anledning til å fiske opp den rømte yngelen med avkastnøter og garn, skriver Berg videre.

Totalt sett har Fjordsmolt mistet 217.213 fisk. Av dette er 76.044 gjenfanget.

– Vi vil fortsette samarbeidet med Hålogaland Kraft i de neste ukene for å drive videre med aktiv gjenfangst i utløpet til vannkraftstasjonen, skriver Berg.

Han sier det er sterkt beklagelig at en slik hendelse kan oppstå.

– Vi vil dermed iverksette ekstraordinære sikkerhetstiltak under slike arbeidsoperasjoner. Som følge av dette, kommer vi til å bygge en ekstra sekundær sikkerhetsbarriere, i tillegg til den vi allerede har utenfor avløpet, for å forhindre at en slik hendelse kan skje igjen, skriver Berg avslutningsvis.