Fjordsmolt har fanget den rømte fisken i utløpet til en kraftstasjon

Nyheter
1076

– Vi skjønte ikke hvorfor det kom så lite fisk inn i det nye karet, men da vi begynte å undersøke så skjønte vi det, sier Morten Berg, administrerende direktør i Fjordsmolt.

Berg forteller at rømmingen ved Fjordsmolt sitt settefiskanlegg Hellaren i Grovfjord skjedde da de skulle flyttet yngel fra et kar til et annet.

– Vi skulle pumpe yngelen fra en avdeling til en annen. For å gjøre det bruker vi en del slanger og rør. Det var en kobling mellom et rør og en pumpeslange som løsnet. Den slo av en sikkerhetsventil på et koblingspunkt der, med den konsekvensen at mye fisken flyktet gjennom et rør og ut i fyllingsfoten hos oss, sier Berg til iLaks.

Yngelen som skulle flyttes var mellom tolv og femten gram, opplyser Berg.

Etter at fisken havnet i sjøen samlet den seg i utløpet til et kraftverk som ligger rett ved anlegget.

– Dette er ikke fisk som er tilvendt saltvann så den svømte til nærmeste ferskvann, som er utløpet til kraftverket. Vi har fått stengt den inne der nå ved hjelp av en profesjonell fisker og en not som han hadde, forklarer Berg.

Hvor mye av yngelen som er tapt, er det for tidlig å si noe om, sier Berg.

– En del har blitt spist av både sei og måse, og det ligger en del døde yngel mellom steiner og annet i fyllingsfoten, sier Berg.