Firda lover dusør for rømt regnbueørret

Nyheter
0

Det blir gjennomført tilsyn av Firda Sjøfarmer etter rømming i Fensfjorden. Selskapet har opprettet mottak med dusørordning.

Fiskeridirektoratet fikk fra søndag 12. november og utover i uken inn flere tips om fangster av regnbueørret i Fensfjorden-området.

– Vi opprettet derfor dialog med selskap som hadde fisk i aktuell størrelse i området, og ba om dokumentasjon på notinspeksjon, sier seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Monika Haugland.

Hull i not
Under en ROV-inspeksjon på lokalitet Hyseneset i Gulen kommune onsdag 16. november ble det oppdaget et hull i den ene noten. Hullet er cirka 1 x 1 meter i størrelse, og befant seg på 38 meters dyp.

Hullet ble tettet umiddelbart av dykkere, og det ble satt ut gjenfangstgarn etter beredskapsplanen til lokaliteten. Det er også iverksatt utvidet gjenfangst i området.

«Vi vet enda ikke hva som kan ha forårsaket hullet, og vi jobber også med å kartlegge hvor mye fisk som eventuelt har rømt. Vi vil bruke alle tilgjengelige ressurser på å få klarhet i dette så snart som mulig. Dette i samarbeid med Fiskeridirektoratet», skriver Firda i en pressemelding.

«Det er slakteklar regnbueørret som står på lokaliteten, og fisken har en størrelse på cirka  fire kg. Dette er frisk og fin matfisk, som er fullt mulig å spise.»

Gjenfangst
– Selskapet har hatt gjenfangstgarn ute ved lokaliteten i natt, og har fått cirka 70 regnbueørret i disse, sier Haugland.

– Vi har nå, i samråd med Statsforvalteren, pålagt selskapet å fiske i et utvidet område mellom Mjømna, Mongstad og Haugsdalsosen i Fensfjorden, sier Haugland.

Les også: Den rømte fisken i Fensfjorden kommer trolig fra dette anlegget

Planlagt tilsyn
Fiskeridirektoratet planlegger å dra ut på tilsyn i starten av neste uke.

Rømmingstilsyn innebærer blant annet både fysisk besøk på lokaliteten, gjennomgang av rutiner for å forebygge og oppdage rømming og gjennomgang av varslingsrutiner og selskapets egne risikovurderinger.

– Målet med et slikt tilsyn er å avdekke årsaken til rømmingen, sier Haugland.

Fiskeridirektoratet har også opprettet en tilsynssak, i tråd med gjeldende rutiner i slike saker.

– Fiskeridirektoratet følger årlig opp over 100 saker med rømming eller mistanke om rømming og har mye erfaring og gode rutiner rundt dette, sier Haugland.

Opprettet mottak og lover dusør
Firda Sjøfarmer har opprettet et mottak på Grimevegen 391.

– Der kan publikum levere inn fangst av regnbueørret, selskapet vil betale en dusør på 100 kroner per gjenfanget fisk som blir levert inn, sier Monika Haugland.

Gjeldende fiskeregler i området må følges.

– Vi ønsker at publikum tipser Fiskeridirektoratet om fangster av regnbueørret i området. Vi bruker den informasjonen blant annet til å kartlegge spredningen av fisken, sier Haugland.

Det er oppdretter som er ansvarlig for å melde inn hvor mange fisk som har rømt:

– Dette gjøres normalt etter at man har gjennomført en telling av fisken i merden, enten ved bruk av brønnbåt eller når merden slaktes ut, sier Haugland.

Saken er oppdatert med kommentarer fra Firda Sjøfarmer.