Den rømte fisken i Fensfjorden kommer trolig fra dette anlegget

Nyheter
0

Rømningskilden kan være funnet.

Firda Sjøfarmer har i dag, torsdag 16. november, meldt om funn av en større skade i en av nøtene på lokaliteten Hyseneset i Fensfjorden i Gulen kommune, hvor de produserer regnbueørret, skriver Fiskeridirektoratet i en melding.

Les også: Regnbueørret på rømmen i Fensfjorden: – Knapt svømmedyktige

Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt flere tips om fangster av rømt regnbueørret i området, og har i den forbindelse bedt aktuelle anlegg om å sjekke nøtene sine.

Selskapet har satt ut gjenfangstgarn og iverksatt tiltak for å tette skaden. De oppgir at fisken i den aktuelle merda har en snittvekt på i underkant av fire kg.

Fiskeridirektoratet vil følge opp hendelsen, blant annet med tilsyn.

– Som svømmende fettklumper, men knapt svømmedyktige,
sier Karl Rolf Pedersen om regnbueørreten han fikk i garnet. Foto: Privat