Fikk tildelt tre forskningstillatelser for dette prosjektet

Nyheter
1018

Skal drive oppdrett på værutsatte steder.

Fiskeridirektoratet har tildelt selskapet Blue Revolution Centre tre tillatelser til å drive forskning på oppdrett av laks under særlig røffe forhold utenfor Frøya i Trøndelag.

Selskapet, som eies av Sintef Ocean, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Mowi, søkte opprinnelig om seks tillatelser.

I tilsagnet som kom i forrige uke skriver Fiskeridirektoratet at «Ny kunnskap for å utvikle generelt mer robuste tekniske løsninger for produksjon og drift av anlegg i de mest værutsatte områdene, vil kunne utløse arealer av stor potensiell betydning for å nå de langsiktige målene som er satt for næringen.».

– For få tillatelser
Selv om partnerne i Blue Revolution Centre er glad for tildelingen og anerkjennelsen av prosjektet, anser de tre tillatelser som for få til å kunne gjennomføre prosjektene som planlagt.

─ Dette er et prosjekt som raskt kan bevege den norske havbruksnæringen i en langt mer bærekraftig retning. Vi håper derfor i det lengste på at myndighetene lar oss gjennomføre disse viktige forskningsprosjektene som planlagt, sier prosjektleder for Mowi, Anders Sæther.

– Hele næringen til gode
Ved forskningssentret skal det testes ut både en rekke nye teknologiske løsninger, samt forskes på ernæring og genetikk tilpasset oppdrett på værutsatte lokaliteter. I tillegg er det sentralt å sikre fiskens velferd og helse i både slike forhold og ved bruk av ny teknologi.

─  Potensialet ved å drive oppdrett på mer værutsatte steder enn vi gjør i dag er enormt, men dessverre vet vi alt for lite om hva som skal til. I tillegg til å åpne for nye areal, kan havstrømmer, bølger og vær også være bra for fisken, sier dekan ved NMBU, Anne Storset.

─ En innfasing av denne nye måten å drive oppdrett på, fører med seg mange nye utfordringer. Skal vi tenke nytt om oppdrettsløsninger, krever det ny forskning. Ved dette senteret vil vi gjennomføre forskning som kommer hele næringen til gode, og som forhåpentligvis vil bidra til at vi fremtiden kan høste enda mer mat fra havet på en bærekraftig måte, sier forskningssjef ved SINTEF Ocean, Arne Fredheim.