Fikk korona-kompensasjon etter å ha mistet slaktevolum

Nyheter
729

Slakteriet Espevær Laks på Langevåg i Bømlo kommune har mottatt støtte fra regjeringens kompensasjonsordning for koronarammede bedrifter.

Espevær Laks. FOTO: Ole Alexander Saue

– Det er riktig at Espevær Laks har mottatt 209.000 kroner gjennom kompensasjonsordningen. Årsaken til dette at selskapet hadde vesentlig avvik i både slaktevolum og omsetning sett opp mot budsjettet for 2020. For mars måned ble det kansellert en del slaktevolum grunnet usikkerhet i markedet som følge av koronasituasjonen, forklarer daglig leder Arnstein Brekke i en e-post til iLaks.

Espevær Laks hadde i mars i fjor en omsetning på 3,7 millioner kroner. I mars i år falt omsetningen til 1,7 millioner kroner, ifølge opplysninger selskapet har gitt til Skatteetaten, som forvalter kompensasjonsordningen. Minstekravet i kontantstøtteordningen er et omsetningsfall på 20 prosent sammenliknet med mars i fjor.

Faste kostnader for mars måned er oppgitt til 580.389 kroner.

Brekke skriver videre at Espevær Laks hadde en meget godt på 2020 med høyt slaktevolum og god inntjening i januar, men at selskapet i februar, mars og april har slitt med driftsutfordringer som har forårsaket negative resultater.

Selskapet har imidlertid kapitalsterke eiere i form av oppdretter-trioen Eidesvik Laks, Fylkesnes Fisk og NRS Farming. Nylig skrev iLaks at det kan bli aktuelt å utvide lakseslakteriet til Espevær Laks i forbindelse med at Hardanger Fiskeforedling skal legges ned.

Så langt har det innvilget utbetalinger på over én milliard kroner fordelt på 20.390 tilskuddsmottakere i kompensasjonsordningen for koronarammede bedrifter. Fiskerstrand Verft og kveiteoppdretter Sterling White Halibut er blant dem som har fått krisehjelp. Andre selskaper som har mottatt støtte er Hardanger Fjellfisk (11.213 kroner), Averøy-selskapet Pure Norwegian Seafood (129.393 kroner), Imenco Havbruk (165.931 kroner) og rederiet Bra-Vask (281.999 kroner).