FiiZK-konkursene: Ørland Sparebank hadde pantsatt krav på 100 millioner kroner

Nyheter
0

Nytt toppselskap i FiiZK-strukturen var på plass i sommer. 

I forrige uke ble det kjent at Nekkar og BEWI Invest kjøpte 80 prosent av aksjene i det nye selskapet FiiZK Topco.

Torsdag 31. august uttalte administrerende direktør Torstein Rønning at han var glad for at en løsning var kommet på plass, men innrømte at det fortsatt gjensto restruktureringsarbeid.

Den 1. september ble det kjent at FiiZK Holding hadde meldt oppbud. Ytterligere fire selskaper fire selskaper er slått konkurs 4. september. De fire andre er FiiZK Closed Systems, FiiZK Ecomerden, FiiZK Group og FiiZK Operational Services.

Fordringsanmeldelse
En av kreditorene til FiiZK Holding var Ørland Sparebank. Banken registrerte et pantekrav på 100 millioner kroner på selskapet i 2021, fremgår det av en panteattest hentet fra Foretaksregisteret.

Banksjef Joar Dyrendal er ordknapp om det utestående kravet.

– Vår uttalelse så langt er følgende: bankens prosedyre i slike saker er at vi sender fordringsanmeldelse til bostyrer. Forøvrig er det bostyrer som må uttale seg på vegne av boet, skriver han i en SMS til iLaks.

Regnskapene til FiiZK Holding for i fjor er ikke offentliggjort ennå. De siste tilgjengelige regnskapene er fra 2021. Her fremgår det at selskapet hadde en bankgjeld på 76,9 millioner kroner.

Møter FiiZK-ledelsen i dag
Bostyrer Nils Håkon Risberg fra advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiik har foreløpig ikke mottatt noen fordringsanmeldelse fra Ørland Sparebank.

– Jeg har ikke noen presise svar til deg foreløpig. Jeg har akkurat fått inn boet og skal ha møte med ledelsen i ettermiddag, forteller Risberg.

Advokaten sier at det vil ta tid før man får oversikt over alle kravene.

– Konkursen er akkurat åpnet. Det er vanlig at det tar litt tid før vi får full oversikt, forklarer han.

Frist for innmelding av krav til boene er satt til 2. oktober.

For regnskapsåret 2022 hadde Ørland Sparebank driftsinntekter på 94 millioner kroner, og et resultat på 39,7 millioner kroner før skatt. Bankens egenkapital var på 601,5 millioner kroner. Ørland Sparebank har 31 ansatte.