FiiZK Holding har meldt oppbud

Nyheter
0

FiiZK Holding er toppselskapet i FiiZK-strukturen.

Administrerende direktør Torstein Rønning bekrefter at FiiZK Holding har meldt oppbud.

– Ja. Det er en del av den nødvendige restrukteringen av FiiZK, for at vi skal kunne satse videre innenfor lukkede merder, tekniske tekstiler og digitale løsninger, skriver han i en SMS.

FiiZK-konsernet har lenge slitt og har jobbet med restruktering av virksomheten. Nylig ble det kjent at Nekkar og BEWI hadde kjøpt 80 prosent av aksjene i datterselskapet FiiZK.

– Vi er veldig glade for at det er kommet på plass en løsning, uttalte daglig leder Torstein Rønning i etterkant av nyheten.

FiiZK Topco
Nekkar kjøpte seg inn i et nytt selskap som heter FiiZK Topco.

– Stemmer det at Nekkar har kjøpt aksjer i FiiZK Topco?

– Ja, svarer Rønning til iLaks.

Selskapet FiiZK Topco het Nextco II frem til 4. juli i år. Kapitalen ble forhøyet til 65,2 millioner kroner og vedtektene endret. Styret ble også endret. Det er identisk med styret i FiiZK Holding.

iLaks har forsøkt å få kontakt med styreleder Gunnar Syvertsen i FiiZK Topco. Syvertsen er også styreleder i BEWI Invest.

Hylleselskap
Den 25. august i fjor ble selskapet Nextco II registrert i Brønnøysund. Tre dager senere ble Nextco III registrert. Begge med lavest mulige aksjekapital, 30.000 kroner.

Formålet for dem begge var «å delta i annen virksomhet, via investering av aksjer, eller på annen måte», ifølge kunngjøringene på Foretaksregisteret sine hjemmesider.

Styreleder i begge selskapene var Bjørnar André Ulstein, daglig leder i BEWI Invest.

Slike selskaper er det mange av hos advokatfirmaer og investeringsselskaper. De er vanligvis opprettet for å kunne tas i bruk raskt, og kalles gjerne «hylleselskaper». De brukes ofte i omorganiseringer som skje hurtig og effektivt.

Les også: Politikerne ønsket lukkede anlegg i sjø. Nå kanselleres flere som følge av grunnrenteskatten

Har slitt lenge
Regnskapene til FiiZK Holding for i fjor er ikke offentliggjort ennå. De siste tilgjengelige regnskapene er fra 2021.

I 2021 hadde FiiZK Holding, også kjent som Smart Solutions Holding, driftsinntekter på to millioner kroner. Totalbalansen var på 339,4 millioner kroner. Av dette var 179,4 millioner kroner knyttet til aksjer og investeringer i datterselskap og 159,7 millioner kroner til konsernfordringer.

Selskapet hadde en egenkapital på 261,3 millioner kroner, noe som representerte en egenkapitalandel på 77 prosent. Bankgjelden var på 76,9 millioner kroner og den kortsiktige gjelden beløp seg til 78,1 millioner kroner.

Rønning er lei seg for det som har hendt.

– Vi beklager alle ulemper restrukteringen får for våre kunder og samarbeidsparter, sier han.