Nekkar og BEWI Invest kjøper 80 prosent av aksjene i FiiZK

Nyheter
0

Industriteknologikonsernet Nekkar samarbeider med BEWI Invest gjennom en felles investering i oppdrettsleverandøren FiiZK.

– Denne milepælen markerer et betydelig skritt fremover i å fremme Nekkars
investeringer i havbruksnæringen, inkludert vår Starfish lukkede fiskemerd-løsning. Vi er glade for å samarbeide med BEWI Invest for å i fellesskap utvikle og posisjonere FiiZK for den forventede fremtidige veksten i lukkede merdløsninger, sier Ole Falk Hansen, administrerende direktør i Nekkar, i en melding onsdag morgen.

FiiZK er den ledende leverandøren av lukkede merdsystemer for fiskeoppdrett. Selskapet leverer også programvareverktøy for optimalisering av planlegging, drift og analyse av fiskeoppdrett. FiiZK har hovedkontor i Trondheim, sysselsetter cirka 100 personer og leverte inntekter på om lag 337 millioner kroner i 2022.

Nekkar tilbyr slagteknologier kombinert med avansert programvare og automatiseringsløsninger. Grunnlaget for Nekkars virksomheten er maskinteknikk, elektrifisering, automasjon og digitalisering.

Restrukturerer
FiiZK har den seneste tiden hatt utfordringer med likviditet. Etter en restruktureringsprosess vil den nye FiiZK-gruppen fremover bestå av tre forretningsenheter:

1. Lukkede merdløsninger for oppdrett av fisk.
2. Tekniske tekstiler inkludert presenningsbaserte produkter for fiskeri, industri, landbruk og logistikk. Akvakulturprodukter inkluderer luseskjørt, behandlingspresenninger, desinfiserende presenninger, landingsnett og ferskvanndepoter.
3. Digital, som inneholder en pakke med programvareprodukter for akvakultur-planlegging, optimalisering og analyse med produktene Horizon, Omnia og CTRL.

Nekkar investerer totalt 50 millioner kroner for 39 prosent eierandel i FiiZK. Vederlaget består av 25 millioner kroner i kontanter og 25 millioner kroner betaling av naturalytelser gjennom Starfish-teknologien. Starfish er en helautomatisert, lukket fiskemerdløsning, digitalt og eksternt administrert og «designet for å dramatisk redusere oppdretternes OPEX».

Videre vil Bewi Invest investere 25 millioner kroner i kontanter og andre eksisterende minoritetsaksjonærer vil investere ti millioner kroner i kontanter i den nyetablerte FiiZK-gruppen. Etter gjennomføring av transaksjonene vil BEWI Invest (41 prosent) og Nekkar (39 prosent) være de to største aksjonærene i FiiZK.

Komplementære
– Integrasjonen av FiiZKs etablerte markedsposisjon og Nekkars Starfish-teknologi styrker selskapets posisjon som markedsledende leverandør av lukkede merdløsninger og akvakulturprogramvare, sier Ole Falk Hansen.

Som store industrielle aksjonærer har BEWI Invest og Nekkar komplementær ekspertise. BEWI Invest, majoritetseid av Bekken-familien, har mer enn 40 år med industrierfaring fra utvikling av ledende industribedrifter. Mens Nekkar, kontrollert av Skeie-familien, har en sterk arv som leverer avansert offshore-teknologi og automatiseringsprogramvare til havbasert industri.

– Vi er veldig glade for å samarbeide med Nekkar for å videreutvikle FiiZk og posisjonere selskapet for å fange mulighetene vi ser innenfor den voksende havbruksnæringen. Nekkars ekspertise og erfaring utfyller oss veldig vel, sier Bjørnar André Ulstein, administrerende direktør i BEWI Invest.

– Timingen for denne investeringen er ideell som nye teknologiske løsninger er nødvendig for å overvinne de regulatoriske og miljømessige utfordringene industrien er vendt. Vi er sikre på at FiiZK vil generere et monumentalt sprang mot et mer lønnsom og bærekraftig fremtid for oppdrettere. Det er vi også glade for Starfish finner sitt industrielle hjem i spesialisert akvakulturselskap, avslutter Ole Falk Hansen.