Fersk rapport: – Tusenvis av gytende pukkellaks vil ha stor effekt på lokal laks

Nyheter
807

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VMK) har gjort en risikovurdering av pukkellaks i en ny rapport.

I rapporten, som er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet, har VMK vurdert risiko for negative konsekvenser på biologisk mangfold i ulike økosystemer, produktiviteten av lokal laksefisk og akvakultur hvis pukkellaks etablerer seg i norske vassdrag. I tillegg har VKM vurdert effekten av tiltak for å redusere spredning og etablering.

«Invasjon av pukkellaks i norsk kystfarvann og norske vassdrag, vil ha negative konsekvenser på biologisk mangfold, produktiviteten til lokal laksefisk og akvakultur. Regionalt og internasjonalt samarbeid må til for å redusere omfanget av pukkellaks», er hovedbudskapet i risikovurderingen, skriver VMK i en pressemelding.

Kan ha stor effekt på lokal laks
Det ble i 2019 fanget registrert fanget rundt 2.300 pukkellaks i norske elver. 

«Pukkellaks finnes naturlig i elver rundt det nordlige Stillehavet. At det er pukkellaks i norske farvann, skyldes at russiske myndigheter satte ut yngel i to omganger i siste halvdel av 1900-tallet. Det har vært pukkellaks i elver i Øst-Finnmark i mange år, først og fremst i oddetallsår. Da kommer laksen til elvene for å gyte», skriver VMK.

VMK skriver i forbindelse med publiseringen av rapporten at i hvilken grad pukkellaks får konsekvenser for biologisk mangfold og økosystemer i norske elver, avhenger først og fremst av antallet.

– Tusenvis av gytende pukkellaks vil ha stor effekt på lokal laks, vannkvalitet og biologisk mangfold, sier Kjetil Hindar, som er faglig leder av vurderingen som VMK har gjort.

– Pukkellaksen vil produsere millioner av yngel som vil konkurrere med yngel av annen laksefisk om mat og plass. Pukkellaksen vil redusere antall små bunndyr og krepsdyr ved beiting, legger Hindar til.

Ifølge VMK vil også kystfarvann og havet bli berørt.

«Et høyt antall pukkellaks vil også øke sannsynligheten for at pukkellaks sprer sykdomsorganismer til villaks og oppdrettsfisk», skriver VMK.

– Et varmere klima kan gi uventet samspill
VMK mener det er større sjanse for pukkellaks i nordområdene å overleve i varmere farvann, og at sjansen for at laksen vil overlevere og etablere seg, vil bli forsterket i takt med utviklingen mot et varmere klima.

– Et varmere klima kan gi uventet samspill mellom pukkellaks, sykdomsorgansimer og andre arter. De siste årene har havtemperaturene i nord økt kraftig. Det gjør at vi må ta høyde for forhold i havet som ikke tidligere er observert når vi skal vurdere mulig videre utvikling. Det er kanskje her den største utfordringen ligger, avslutter Hindar.