Legger fram rapport om hvor farlig denne fisken er for laksebestanden

Nyheter
1181

På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) svare på hvor farlig pukkellaksen er for den norske laksebestanden og naturmangfoldet. 

Rapporten legges fram onsdag, og skal eventuelt danne grunnlag for en handlingsplan, skriver NRK. Den ser blant annet på om pukkellaksen kan føre til utbrudd av sykdommer blant villaks og oppdrettslaks.

– Vi er bekymret for hvor tallrik den kan bli og hvordan den vil påvirke vår hjemlige atlantiske villaks og økosystemene for øvrig. Vi har i dag lite kunnskap om dette, sier direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro til statskanalen.

Pukkellaksen, som egentlig hører hjemme i Stillehavet, er ifølge forskningsinstituttet NINA på på Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter. Etter utsettinger i Russland, har den spredt seg til norske vassdrag, spesielt i Finnmark.

Det ble i 2019 fanget registrert fanget rundt 2.300 pukkellaks i norske elver. De fleste fangstene ble gjort i Finnmark og Troms. Men det ble også fanget pukkellaks så langt sør som i Akerselva i Oslo.

Mandag skrev Veterinærinstituttet at sykdomsfremkallende virus var påvist hos pukkellaks i Finnmark.