Får ikke produsere laks i gamle militære fjellhaller: – Vi regner med å klage på avslaget

Nyheter
1076

Færder Fyr søkte om dispensasjon fra vernebestemmelser, men fikk avslag.

Rett før jul i fjor fortalte iLaks at selskapet Færder Fyr ønsket å starte opp med landbasert lakseoppdrett i gamle militære fjellhaller på øya Vestre Bolærne utenfor Tønsberg. Planen er å produsere slakteklar fisk på rundt fem kilo, med en årlig produksjon på 1.000 tonn matfisk.

Det er daglig leder i Almek Hydraulic Services, Ole-Fredrik Semb, som eier selskapet sammen med Brødrene Freberg (store innen grønnsaksproduksjon) og Morten Freberg (selger vanningsutstyr til landbruket).

Les også: – Noe av motivasjonen til å starte opp med landbasert lakseoppdrett er svekket økonomi i grønnsaksproduksjonen

FOTO: M2 Næringsmegling/Færder Fyr (med tillatelse)

Frykter store utslipp
I sommer søkte Rådgivende Biologer på vegne av Færder Fyr om dispensasjon fra vernebestemmelser for Færder Nasjonalpark for etablering av det landbaserte anlegget. 

«Vår vurdering er at det er dokumentert at tiltaket vil ha liten virkning på verneverdiene i Færder nasjonalpark», oppsummerte Rådgivende Biologer i søknaden til Færder nasjonalparkstyre, som består av folkevalgte representanter fra Færder kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

I forrige måned behandlet Færder nasjonalparkstyre søknaden fra Færder Fyr. I et enstemmig vedtak, som iLaks har fått tilgang på, står følgende:

Ole-Fredrik Semb. FOTO: Privat

«Etter en samlet vurdering, med særlig vekt på de omsøkte utslippene til det marine miljøet i nasjonalparken, kan det ikke gis dispensasjon til fiskeoppdrett i fjellhallene på Vestre Bolæren. Søknaden er vurdert etter verneforskriftens §3.1., § 3.7, § 4 om generelle dispensasjonsbestemmelser, og §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Tiltaket er i strid med nasjonalparkens formål og regelverk. En eventuell dispensasjon vil ha presedensvirkning og kan føre til flere store utslipp i nasjonalparken».

Vil klage
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Færder Fyr har fått forlenget klagefristen.

– Vi regner med å klage på avslaget fra Færder Nasjonalpark. I denne prosessen gjør vi fortløpende vurderinger av våre muligheter, skriver Ole-Fredrik Semb i en e-post til iLaks.

Avslaget har tidligere blitt omtalt av Intrafish.